Studenti a pedagogové ateliéru Socha 2 FaVU v Malé Americe

Studenti a pedagogové ateliéru Socha 2 FaVU Brno: USAS2/2 / Malá Amerika / Brno / 5. 6. – 30. 6. 2010