Žádost o grant na MK jen do 30. 9.

Dle nových Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválených usnesením vlády č. 92 ze dne 1. února 2010, bude termín pro předkládání žádostí o dotaci v roce 2011 stanoven na 30. září 2010. Po schválení interních předpisů budou zveřejněny podrobnější informace. Nejpozději v polovině srpna budou zveřejněny vyhlašovací podmínky, včetně formulářů.