TZ: Barbora Bálková

Barbora Bálková: Přízraky / FotoGrafic / Praha / 24. 7. – 31. 8. 2010

Denní a noční přízraky jsou imaginativní fotografickou sondou do raných dětských vzpomínek, doplněný o pozdější zážitky z filmových hororů a teoretickou znalostí psychopatologií spojených s halucinačními stavy. Popsaný projekt tak přesahuje hranice fotografie do sféry psychologie, konkrétně vizuálně mapuje potenciální tendence dětského magického uvažování a percepce okolí v závislosti na daném okamžiku v plynutí času. Výjevy na fotografiích jsou jakoby zmrazené v čase, v momentě překvapení, podobně jako když reflektory auta osvítí zvěř přebíhající přes vozovku a po oboustranném překvapení zůstane jen vzpomínka – vjem, jehož skutečnost se dá považovat za výplod fantazie. Fotografický soubor zahrnuje 28 velkoformátových fotografií. Barbora Bálková je česká výtvarná umělkyně. Žije a pracuje v Praze. http://www.barborabalkova.cz