Žádost o grant na MK jen do 30. 9.

Dle nových Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválených usnesením vlády č. 92 ze dne 1. února 2010, bude termín pro předkládání žádostí o dotaci v roce 2011 stanoven na 30. září 2010. Po schválení interních předpisů budou zveřejněny podrobnější informace. Nejpozději v polovině srpna budou zveřejněny vyhlašovací podmínky, včetně formulářů.

TZ: GHMP nabídla Krumlovu za Epopej náhradu

V úterý 20. 7. 2010 proběhlo mezi ředitelem Galerie hl. m. Prahy Milanem Bufkou a starostou Moravského Krumlova Jaroslavem Mokrým jednání, při němž Galerie hl. m. Prahy nabídla Moravskému Krumlovu uspořádání dlouhodobé výstavy českého malířství 19. století z galerijních sbírek jako náhradu za Slovanskou epopej. Výstava by zahrnovala díla významných osobností, jako jsou Václav Brožík, Jaroslav Čermák, Mikoláš Aleš či Jakub Schikaneder. „Navrhovaná expozice by obsahovala kolem 150 děl, z nichž mnohé jsou unikátní povahy“, uvedl šéfkurátor GHMP Karel Srp. Návrh na uspořádání výstavy je součástí dohody o spolupráci mezi Moravským Krumlovem a Galerií hl. m. Prahy, která byla uzavřena předevčírem.

Karavanem po Evropě

736 km. To je vzdálenost mezi Prahou a polským Gdaňskem a také název jednoho uměleckého projektu. Jeho podstatou je cesta pěti obytných přívěsů vezoucích prezentace zástupců polských výtvarníků z Gdaňsku do Prahy, kde budou jejich díla představena českému publiku a následně vyměněna za výtvory českých umělců. S těmi se karavany vypraví zpět do Gdaňsku.

Celý příspěvek

Čas na změnu – dopis ministrovi kultury

Jiří David a Lenka Lindaurová znovu vzkřísili iniciativu Čas na změnu, která před dvěma lety vyzvala ministra kultury k vypsání konkurzu na místo ředitele NG. Nyní se obrátili na ministra Jiřího Bessera s výzvou, aby respektoval výsledek mezinárodního výběrového řízení na toto místo, které proběhlo v půlce dubna. Dopis podpořila stovka osobností z oblasti výtvarného umění a kultury.

Vojta, Kuba a Matěj budou na ministerstvu zastávat místa náměstků.

Celý příspěvek

Nové pražské negalerie

Když jsem psala texty o ukončení provozu Benzinky a Galerie Potraviny – dvou významných prostor na české nezávislé „negalerijní“ scéně − posteskla jsem si, že se jedná projekty, které budou v Čechách chybět. Zároveň jsem však vyjádřila naději, že vzhledem ke stále se rozšiřujícímu počtu míst, na kterých se pod stálým kurátorským vedením vystavuje umění mimo oficiální galerie, budou Benzinka i Potraviny nahrazeny prostory jinými. A tak zatímco na jaře oznámily zmíněné galerie ukončení v provozu, v létě dvě nové galerie vznikly.

Celý příspěvek