Výzva k podávání příspěvků na seminář Dům včera a dnes

Mezinárodní seminář DŮM VČERA A DNES bude završením rozsáhlého projektu Slavné vily Čech, Moravy a Slezska v Národní technické knihovně v Praze, který uzavře dlouholetou badatelskou práci o vilové architektuře, z níž postupně vznikaly publikace o architektuře rodinného bydlení všech 13 krajů ČR, Brna a Prahy.

Seminář by měl reagovat na specifika architektury, veřejného prostoru a historických tradic prostoru střední Evropy a formulovat jasný teoretický názor o stavu a vývoji architektury individuálního bydlení tohoto celku. Cílem konference je vytvořit na mezinárodní úrovni laboratorní prostředí pro tvorbu ideového konceptu uplatnitelného individuálního bydlení. Tématem konference může být architektura, design, dějiny a teorie vizuálního umění s přesahy do současnosti s důrazem na vývoj a inovace.

Více informací: Výzva k podávání příspěvků na seminář

AJG možná přijde o obraz zabavený nacisty

Obraz Starý muž s košem vajec, psem a kuchyňským náčiním od holandského malíře Cornelise Jacobsze Delffa, který se nachází ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie, se možná vrátí do rukou dřívějším majitelům. Tedy konkrétně dědičkám dřívějších majitelů, kterým obraz zabavili v roce 1940 nacisté. Od čtyřicátých let však dílo několikrát změnilo vlastníka a galerie jej zakoupila, aniž by věděla o jeho minulosti. Informovali o tom Hospodřské noviny 26. 8.

Richterovo Labe v Pulsnitzu

Vedle nově otevřeného drážďanského Albertina, kde je od letošního června možné se v rámci expozice Od romantismu po současnost důvěrněji seznámit s tvorbou Gerharda Richtera, se paralelně, v co by kamenem dohodil vzdáleném Pulsnitzu, představuje grafické dílo jednoho z nejpřednějších německých malířů současnosti. Komorní přehlídka v rodném domě německého sochaře Ernsta Rietschela (1804 – 1861) nesoucí titul Přehled svým názvem připomíná výstavní akci brněnského Domu umění z roku 2005.

Celý příspěvek

Není van Gogh jako van Gogh

HN v pondělí 23. 8. 2010 na titulní straně informovaly, že z muzea v Káhiře byl přes víkend ukraden obraz Vlčí máky od Vincenta van Gogha. Tématu se podrobně věnovaly ještě uvnitř čísla, kde je obraz představován jako „jedno z jeho nejslavnějších děl“ (zde). Je to tak slavný obraz, že místo ukradeného díla HN otiskly reprodkuci jiného van Goghova zátiší téhož námětu. Toho, které se při zadání do Googlu objeví jako první.

Celý příspěvek