TZ: Ministr ruší konkurz na ředitel NG

Rozhodnutí ministra kultury ve věci výběrového řízení na obsazení postu generálního ředitele Národní galerie v Praze

Tisková zpráva ministerstva kultury z 12. 8. 2010: Ministerstvo kultury vyhlásilo 25.února 2010 výběrové řízení na obsazení funkce generálního ředitele Národní galerie v Praze. Ministr kultury MUDr. Jiří Besser dne 12.8. 2010 rozhodl, že výběrové řízení k tomuto dni ruší. Možnost zrušení výběrového řízení si vyhlašovatel vyhradil provést kdykoliv v jeho průběhu. Tato výhrada je uvedena v publikovaném inzerátu viz č.j. MK 2550/2010 OMG.

Rozhodnutí ministra kultury je spojeno s následujícími navazujícími rozhodnutími.

1. Ministerstvo kultury připraví a vyhlásí nové výběrové řízení na obsazení postu generálního ředitele Národní galerie s předpokladem jmenování nového generálního ředitele k 1.6.2011. V době od 1.6.2011 do 31.8.2011 proběhne předání a převzetí funkce generálního ředitele Národní galerie, které bude zakončeno podpisem předávacího protokolu.

2. Prof. Milan Knížák, Dr.A. bude vykonávat funkci generálního ředitele Národní galerie do 31. srpna roku 2011.

3. Ministerstvo kultury uplatní vůči Národní galerii, stejně jako vůči svým ostatním příspěvkovým organizacím, zvýšený výkon věcné i ekonomické složky zřizovatelské funkce.
Termín: průběžně

4. Ministr kultury zřídí jako svůj poradní orgán Poradní komisi ministra kultury pro otázky galerií zřizovaných MK .
Termín: 15. září 2010.

5. V součinnosti s tímto poradním orgánem bude provedena odborná oponentura platné Koncepce Národní galerie( původní z r. 2001 i novelizované z r. 2008).
Termín: 30. listopadu 2010.

6. Ministerstvo kultury vyzve odbornou a zainteresovanou veřejnost k řízené rozpravě, která napomůže k přesnějšímu vymezení dalšího směřování NG.
Termín: 30. září 2010.

7. Ministerstvo kultury zadá zpracování Procesně organizačního auditu Národní galerie. Ten bude sloužit jako odborný podklad pro případnou novelizaci statutu a další řídící dokumentace této příspěvkové organizace.
Termín: Výstup do 31.prosince roku 2010.

One thought on “TZ: Ministr ruší konkurz na ředitel NG

  1. Pingback: Ministr zrušil konkurz na ředitel NG «

Komentáře nejsou povoleny.