TZ: Rafani

Rafani / Galerie Luxfer / Česká Skalice / 13. 8. – 3. 10. 2010

Umělecká skupina Rafani vznikla v roce 2000 v Praze.

Její tvorba vychází z konceptuálního umění s politickými a sociálními

akcenty. Rafani si přirozeně osvojili běžné sociálně politické náměty, které

realizovali ve veřejném prostoru a následně přenášeli do galerie. Fenomény

jako demokracie, rasismus, komunismus či historie se staly nejen jejich

námětem, ale i výrazovým prostředkem. Připraveni bourat předsudky a

zavedená klišé se pouštěli do utopického boje za „vyšší kvalitu lidství“.

Poslední čtyři roky se pokusili o skupinovou tvorbu bez použití textu, čímž se

stali poněkud neviditelnými. Výměnou zato se ale totálně proměnila paleta

vyjadřovacích prostředků a Rafani dosáhli nové kvality komunikace

s divákem. Do svých instalací zapojují více videa, často záznamy

performancí, kterými nezřídka doprovázejí své vernisáže. Není bez

zajímavosti, že se poslední dobou intenzivně zabývají hudbou; přesněji

řečeno elektronicky produkovaným hlukem (noise). Z toho všeho se dá

usoudit, že ačkoli oni v současnosti čtyři pánové a jedna dáma mediálně

mlčí, tím překvapivější a hlučnější se dá očekávat výstava signovaná černým

nebo bílým kolečkem (jež je zároveň skupinovým logem).