TZ: Adolf Loos

Adolf Loos: Dílo v českých zemích / MMB: hrad Špilberk / Brno /19. 8. – 24. 10. 2010

Architekt Adolf Loos (1870–1933) je řazen mezi nejvýznamnější osobnosti architektonické moderny, tedy po bok F. L. Wrighta, Le Corbusiera, Miese van der Rohe. Ve Vídni zformuloval své teoretické postoje již před první světovou válkou, jeho esej Ornament a zločin (1908) je považován za nejvýznamnější architektonický esej 20. století. Mezi nejdůležitější Loosovy stavby patří obchodní dům Goldmann & Salatsch na Michalském náměstí ve Vídni (1910–1911), dům básníka Tristana Tzary v Paříži (1926), nerealizovaný projekt domu pro Josephinu Bakerovou a Müllerova vila v Praze (1929–1930), považovaná za nejvyspělejší Loosovo dílo (od roku 1995 je ve správě Muzea hlavního města Prahy).

V českých zemích vytvořil Adolf Loos řadu realizací: během dvou etap (1907–1908 a 1928–1933) působil v Plzni, kde navrhoval bytové interiéry, po první plzeňské etapě realizoval v letech 1922–1932 několik projektů a staveb v Brně a v Praze. Vyvrcholením této práce se stala stavba rodinného domu pro Dr. Ing. Františka Müllera v Praze. Při stavbě Müllerovy vily Loos uplatnil koncepci uspořádání obytného prostoru známou pod názvem „Raumplan“, založenou na prostorové a výškové diferenciaci začleněných prostor.

Výstava má napomoci rehabilitaci jeho realizací vzniklých na našem území, kde mnohé z nich dosud trpí nedostatečnou údržbou nebo nezájmem a existence některých z nich je dokonce ohrožena. Tvorba tak významné osobnosti světové architektury si zaslouží maximální pozornost a podporu.

Dílo Adolfa Loose v českých zemích je světově proslulé, tuto proslulost navíc ještě umocnila náročná a odborně provedená rekonstrukce národní kulturní památky Müllerova vila v Praze. Světová známost českých projektů Adolfa Loose je pro nás nejen mimořádných závazkem, ale i velkou šancí, jak Loosovo dílo uvést v obecné povědomí a jak přispět k jeho zachování.

Výstava Adolf Loos – dílo v českých zemích byla připravena Marií Szadkowskou z Muzea hlavního města Prahy. Brněnská repríza bude obohacena o dosud neznámé poznatky a exponáty vztahující se k „brněnských stopám“ Adolfa Loose. Zaplňuje tak mezeru v poznání kořenů a díla Adolfa Loose souvisejících s jeho rodným městem.