TZ: Piknik Nové Scény

Piknik Nové Scény / Nová scéna Národního divadla / Praha /19. 8. – 18. 9. 2010

spontánní výkon v městské krajině / trávník

Piknik v podobě městského posezení – prostor piazzety ND ožívá programem na trávníku: čtení, hraní, posezení, opalování, sportování, odpočívání, cirkus, hodování… Civilní program v městské krajině otevřený pro všechny. Instalace Piknik Nové scény vzešla z návrhu Nové scény ND a ateliéru Roháč Stratil. Návrh byl následně přihlášen do výzvy Městské zásahy Praha 2010. Piknik Nové scény byl jedním z 80 projektů, které mohli shlédnout návštěvníci stejnojmenné výstavy v pražském centru DOX. Úkolem architektonických týmů bylo najít konkrétní místo veřejného prostoru v pražské městské zástavbě, které je z jejich pohledu problematické a architektonickým zásahem změnitelné k lepšímu. Přírodní zatravněná plocha o rozměru 430m2 je umístěna na vyvýšeném pódiu nad povrchem stávající dlažby. Nosnou konstrukci pódia tvoří dřevěný systém praktikáblů. Na vodorovnou plochu pódia je osazena běžná skladba tzv. zelené střechy. Umístění plochy je plynule navázáno na květináče, které jsou umístěny na piazzetě ND před tzv. restaurační budovou.

„Je to další ze série pokusů kterými se snažíme oživit jinak až moc poklidný prostor piazzety Národního divadla. Navíc piknikování je aktivitou, která nijak neohrozí okolojdoucí, což se o jiných sportech na tomto místě tradičně provozovaných s takovou jistotou říci nedá.“

Štěpán Kubišta, ředitel Nové scény ND

Reklamy