Hans von Aachen z blešáku

Sobotní MfD má na titulní straně článek o objevu dosud neznámého portrétu arcivévody Ferdinanda Štyrského (budoucího císaře Ferdinanda II.) od Hanse von Aachena, jehož výstava momentálně probíhá na Pražském hradě (zde). Obraz jako anonymní dílo před několika lety zakoupil sběratel Jiří Mrázek v Rakousku. Před pár měsíci jej donesl k posouzení Elišce Fučíkové, spoluautorce probíhající výstavy a mezinárodně uznávané odbornici na rudolfinské umění. Ta nakonec dospěla k názoru, že jde o von Aachenovo vlastnoruční dílo. Obraz podle ní vznikl roku 1603, kdy malíř navštívil Štyrský Hradec, aby pro císaře pořídil portrét arcivévodovy sestry.

Funkci si člověk musí umět užít

iDnes se věnuje finančním otázkám, které měly být důvodem včerejšího okamžitého odvolání ředitele Národního technického muzea (zde). Pokud jsou údaje iDnes správné, Horymír Kubíček si svou funkci rozhodně uměl užít. Jeho průměrný měsíční plat měl být více než 100 tisíc korun. Jen na okraj připomeňme, že ODS loni Kubíčka navrhovala na post ministra kultury ve Fischerově vládě. Platům muzejních ředitelů se v únoru věnoval týdeník EURO (zde).