TZ: Horáková, Luňáček

Liběna Horáková, Jan Luňáček / Plzeňská radnice / Plzeň / 1. 9. – 31. 10. 2010

Do 30. října probíhá prezentace diplomových prací Mgr.Liběny Horákové a Mgr. Jana Luňáčka, absolventů Katedry výtvarné kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni ve II. patře plzeňské radnice.

Tato expozice zahajuje cyklus absolventských výstav, které zde budou probíhat až do konce února 2011. Je jednou z aktivit Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti na podporu mladých umělců – pedagogů, jejichž budoucí nelehká profesní dráha by měla dokázat skloubit kvalitní pedagogické působení v současné škole s vlastní výtvarnou prací.

Mgr.Naděžda Potůčková

Reklamy