TZ: Není plotna jako plotna

Není plotna jako plotna / Galerie Františka Drtikola /Příbram /3. 9. – 17. 10. 2010

Galerie Františka Drtikola v Příbrami ve svém výstavním plánu pravidelně mapuje a prezentuje nejširší tendence současného výtvarného umění, tedy i GRAFIKU. Přestože česká grafika jako umělecký druh získala velké renomé v mezinárodních souvislostech, čeští umělci figurují mezi špičkami a dostávají významná ocenění své práce, v našich, českých, poměrech je grafika často neprávem odsunována na okraj výstavního zájmu. Proto společný projekt Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodu, Alšovy jihočeské galerie v Hluboké n. Vlt. a Galerie Františka Drtikola v Příbrami se jeví jako výrazný příspěvek v rámci fenoménu GRAFIKA.

Na výstavě NENÍ PLOTNA JAKO PLOTNA se sešlo sedm českých umělkyň zabývajících se grafikou – Eva Adamcová, Marie Blabolilová, Helena Horálková, Jitka Chrištofová, Jaromíra Němcová, Jaroslava Severová a Magdaléna Vovsová – každá upoutá osobitým pojetím a zpracováním „své“ grafické techniky, jež je součástí individuálního uměleckého sdělení. Vytvořit grafický list znamená nemalé úsilí, technické vybavení, znalost „řemesla“, uměleckou citlivost a mít nápad, ideu. Vystavený soubor téměř sedmi desítek prací ukáže širokou škálu možností grafiky od klasického linorytu, přes řezané šablony, akvatintu až k počítačové grafice, na technickém poli se pohybuje mezi tiskem z výšky a z hloubky a digitálním tiskem. Virtuozitu dokonalého zvládnutí jemných nuancí akvatinty, mezzotinty, suché jehly a leptu přinášejí listy Magdalény Vovsové, která je mimochodem řadu let vedoucí Grafických dílen AVU v Praze, i její bývalé studentky Jitky Chrištofové, jež i přes nedávné ukončení studií na AVU má na svém kontě několik ocenění za uměleckou práci. Dvě diametrálně odlišné polohy nalezneme v grafikách Heleny Horálkové (která pravidelně získává ocenění Grafika roku) – komorně meditativní akvatintu a až groteskně brutální barevný linoryt. Marie Blabolilová je v současné době okouzlena více malbou, které se intenzívně věnuje, avšak její starší lepty až morandiovsky přísné a racionální a zároveň hluboce emotivní jsou vynikajícími příklady čárového leptu. Polohu hravou, uvolněnou, nesvázanou konzervativními pravidly grafických technik představují Eva Adamcová a Jaromíra Němcová. První z nich vytváří barevnou prosluněnou živou krajinu vzdálených zemí, ta druhá, sochařka, si pohrává s trojrozměrností tvarů a hloubkou prostoru v ploše. Obě pracují se šablonami a zcela volně kombinují tisk z výšky s tiskem z hloubky. Téměř legendou v oblasti počítačové grafiky, která sbírá ocenění i na mezinárodním poli, je Jaroslava Severová. Pro mnohé těžko pochopitelnou grafickou disciplínu, jejíž výuku založila na ČVUT v Praze, nyní přednáší na Univerzitě v Hradci Králové.

Nápad na tuto výstavu vznikl během Semináře grafických technik v Grafických dílnách Akademie výtvarných umění v Praze. Skupina historiků umění a kurátorů galerijních a muzejních sbírek se snažila prakticky naučit, co jsou to grafické techniky, vlastnoručně si ryla a zaleptávala kovové desky – plotny. Po dvoudenním úsilí, jehož výsledky nebyly v žádném případě adekvátní vynaložené námaze, se ironická hodnocení zaměřila na činnosti, ve kterých kdo vyniká více. Od ploten-grafických matric nebylo daleko k plotnám-kuchyňským sporákům, ke genderovým teoriím o ženské tvorbě i ke gastronomii.

V souvislosti se zmiňovaným seminářem grafických technik je výstava NENÍ PLOTNA JAKO PLOTNA koncipována v maximální různorodosti technik od linorytu, přes lept a akvatintu až k digitální grafice. Název výstavy se sice pohybuje v „lehkém tónu ironie“, výběr autorek a jejich díla byl však zaměřen na ženské osobnosti, které v tomto druhu umění již zaujaly významné místo. Význam grafického díla každé z umělkyň spočívá v jiné poloze tvorby stejně jako v různorodosti výrazu. V grafických listech nalezneme jak znalost a mistrovské užití složitých grafických technik, tak i naopak programové popírání klasických technik s technologickými experimenty a složitostmi (tisk ze šablon, perforace, hlubotisk ze zatíraných matric a další), stejně tak i využívání netypických materiálů nebo bravurnost v zacházení s technickými, počítačovými, vymoženostmi se skutečně uměleckými výsledky. Široké spektrum příkladů, co všechno může být pojmenováno slovem GRAFIKA. Návštěvník výstavy spolu s přehlídkou vynikajících grafických prací (některé dostaly ocenění na Grafice roku, některé se umístily i v mezinárodním kontextu) získá i základní přehled o grafických technikách.

Výstava, která bude zahájena 2.září v Galerii Františka Drtikola v Příbrami, měla svou premiéru v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodu a byla „reprízována“ též v Alšově jihočeské galerii ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích. Vybrané soubory jednotlivých umělkyň jsou tak velké, že každá z výstav je koncipována nově, s jiným výběrem pro jiný prostor a s jinými vazbami. Lze tedy říci, že současná výstava je opakovanou premiérou.

Eva Neumannová