TZ: Jan Pfeiffer

Jan Pfeiffer / GHMP: Dům U Zlatého prstenu / Praha / 9. 9. – 10. 10. 2010

Nejnovější video Jana Pfeiffera (*1984) Kruhová cesta uvádí druhé pokračování cyklu Galerie hlavního města Prahy Start-up. Dílo vzniklo během stipendijního pobytu na Cooper Union v New Yorku. Jedná se o autoportrét v pohyblivém obraze. Popis situace se zdá jednoduchý – umělec obíhá kameru, prostředí kolem ní je zahalené do tmy a postava běžce zastřená, těžko čitelná.

Aniž bychom znali přesnou motivaci autora, nacházíme se uprostřed jeho pomyslného kruhu. Běžící postava se snaží svou fyzickou existencí pojmout pocit ze situace, jíž byla svědkem,

a postupně ji obkličuje pohybem svého těla. Stáváme se součástí nespecifikovaného děje, do něhož jsme jen tak mimochodem zapojeni, stejně jako předtím autor. Racionální úvahy, které by nám děj pomohly ozřejmit, selhávají. Ocitáme se spolu s neznámým mužem na místě činu, v ohnisku imaginární události. Stávají se z nás pasivní aktéři příběhu a zároveň spolupachatelé na cestě časem.

V Pfeifferově instalaci se důmyslně prolíná několik dějových i časových linií najednou. Autor umně ztotožňuje subjektivní pohled kamery s divákovým vlastním a tím jej zapojuje do svého sugestivního, stále se opakujícího nonverbálního vyprávění. Původně nezainteresovaný návštěvník výstavy je pozorovatelem a hlavním aktérem příběhu zároveň. Práce s montáží hraje také svou roli, běh probíhá lineárně v časové smyčce přerušené několikavteřinovou pauzou. Po konci vždy přijde začátek.

Kruhovou cestu vystavuje autor vůbec poprvé a jako jedna z mála jeho prací poslední doby se nevztahuje přímo k architektuře. Postavu v záběru obklopuje nekonkrétní okolí. Působivost a promyšlenost video instalace podtrhuje lidské měřítko „herce“ v záběru.

I přes to, že Jan Pfeiffer ještě studuje posledním rokem na pražské Akademii výtvarných umění, stal se již držitelem prestižní ceny Essl Award a má za sebou řadu sólových a skupinových výstav. Škola Jiřího Příhody – ten shodou okolností upravoval prostor bývalé šatny pro cyklus výstav Start-up – je na Pfeifferově tvorbě lehce rozeznatelná. Studium ateliéru monumentální tvorby poskytlo umělci impuls k jeho úvahám o architektuře a jejím vztahu k člověku. Tuto myšlenku rozvíjí mimo jiné ve videoinstalaci Bez kontroly, prezentované na Bienále mladého umění v Domě U Kamenného zvonu.