Výzva k Městským zásahům Brno 2011

Městské zásahy mohou mít velké množství podob. Hlavní ideou je pokusit se najít určité body, místa a situace ve městě, o kterých si myslíme, že nefungují tak, jak by měly, nebo nepřináší obyvatelům to, co by přinášet mohly. Často jsou to místa, na které jakoby každý rezignoval, nikdo v nich nenašel možnost profitu. Nechtěli bychom však tento projekt omezit jen na nacházení takových míst, chtěli bychom, aby se pro ně našlo reálné řešení. Ukázat, že v městském kontextu mohou i malé změny přinést velký efekt.

Problém a příležitost jsou dvě strany jedné mince. Pokud máte jedno, máte i druhé. Nabízíme platformu, kde lze využít kritického pozorování našeho prostředí v jeho zlepšení. Projekt je místem, kde se mohou potkat víceré zájmy: obyvatel města, městských úředníků, architektů, umělců, mudrlantů i odborníků. Projekt nemá generovat zisk nebo bombastické sliby, má se pokusit něco změnit. Zároveň představuje i způsob jak ukázat další kroky a možnosti při tvorbě veřejného prostoru. Pokouší se otočit klasický způsob distribuce městských zakázek a bez nároku na honorář a bez čekání na výzvu pomoci městu a okolí.

Projekt Městské zásahy má již za sebou dvě kola v Bratislavě, která vyvolala velký ohlas. Jejich výsledkem bylo 63 návrhů konkrétních řešení. Výstava proběhla v Slovenské národní galerii, vznikl katalog a dokumentární film, jeden z návrhů se připravuje k realizaci, dva byly realizované. www.mestskezasahy.sk

Městské zásahy Praha 2010 představily 81 návrhů. Výstava proběhla v Centru současného umění DOX. V současné chvíli jsou tři projekty realizované a další tři jsou rozpracovávány. www.mestskezasahy.cz

Na základě tohoto úspěchu jsme se rozhodli projekt uspořádat na stejné bázi i v Brně. Tentokrát navíc s přímou podporou magistrátu, což by mohlo zaručit lepší komunikaci s úředníky pro případné další rozpracování návrhů, či dokonce jejich realizaci.

Pokud se cítíte být touto výzvou osloveni, potvrďte prosím svou účast obratem na email info@mestskezasahy.cz, kde vám rovněž odpovíme na všechny případné dotazy.

Součástí této výzvy jsou podmínky a termíny odevzdání návrhů.

Matúš Vallo, Oliver Sadovský, Adam Gebrian, Jana Kostelecká

Městské zásahy (občanské sdružení)