TZ: Adriena Šimotová

Adriena Šimotová: Ruce / MZM – Památník Leoše Janáčka / Brno / 1. 10. – 20. 11. 2010

Výstavní soubor Adrieny Šimotové (1926) v Památníku Leoše Janáčka představuje výběr z autorčina obrazového cyklu Ruce. Adriena Šimotová na něm pracovala v první polovině letošního roku. Výstava je tak rozsahem sice velmi komorní, přesto však pro mnohé přátele a obdivovatele jejího specificky humanistického díla důležitou příležitostí k setkání s jejími pracemi na papíře ze současné doby.

Motivická struktura cyklu Ruce potvrzuje kontinuitu autorčiny tvorby, kontinuitu tematiky, výtvarných prostředků a metod. S nemalým zjednodušením můžeme říci, že cyklus je pokračováním autorčiných meditací o vztahových kvalitách vymezujících povahu a projevy lidské existence. Adriena Šimotová v něm rozvíjí svou originální verzi práce s frotáží či prokresbou, a to za použití pastelů nebo čistých práškových pigmentů nanášených na kaligrafický papír nízké gramáže přímo dlaněmi či prsty. Pro autorku příznačná oscilace mezi různými výtvarnými formami poznamenává také výtvarný charakter vystavovaných děl. Jsou více než kresbami a ne méně než kresbami. Z výrazových možností kresebného média v sobě nesou důraz na procesualitu, tendenci k nedokončenosti či nedokonalosti, mnohoznačný vztah barevné čáry k prázdné ploše, která je jejím pozadím… Práce s pigmenty nanášenými prsty a dlaněmi na kaligrafický papír přitom nabývá kvalit spojovaných spíše s malbou. I v dřívějších obdobích geneze tohoto autorčina pracovního postupu je zjevná pozoruhodná souvislost s tendencemi body-artu, díla vznikala v dotyku s tělem druhého člověka.

Vystavovaná díla dokládají,  že autorčino výtvarné myšlení nejenže neztrácí svoji energii a autenticitu výrazu, ale možná získává další rozměry jemnosti. Adriena Šimotová patří k nejrespektovanějším osobnostem českého výtvarného umění druhé poloviny dvacátého století i současnosti. V současné době můžeme kromě aktuální brněnské výstavy vidět její práce v Galerii hlavního města Prahy, kde se účastní bilanční výstavy nazvané Po sametu a pak ve vzdálenějším Centre Pompidou v Paříži, kde je její tvorba zařazena do dlouhodobé prezentace děl autorek zastoupených ve sbírkách Centre Pompidou nazvané elles@centreepompidou.

One thought on “TZ: Adriena Šimotová

  1. Pingback: Hlasujte pro Osobnost roku «

Komentáře nejsou povoleny.