TZ: Dny otevřených ateliérů 2010

Dny otevřených ateliérů 2010 / Jihočeský kraj / 24. – 23. 10. 2010

Svoji účast na festivalu výtvarného umění mohli jihočeští umělci potvrdit až do 6. září 2010. A výsledek? Přihlásil se doposud rekordní počet ateliérů a galerií. Nad slavností výtvarného umění převzal záštitu místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg, hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola a člen rady Jihočeského kraje Ing. František Štangl. Dny otevřených ateliérů se uskuteční ve dnech 23. – 24. 10. 2010 na celém území jihočeského kraje.

V roce 2008 bylo v rámci této akce, zaštítěné společnou propagací, otevřeno 35 ateliérů a deset galerií, v roce 2009 se celé akce zúčastnilo již celkem 148 výtvarných subjektů a pro tento rok se počítá s účastí 208 umělců a galerií a s několika dalšími novinkami, zejména v krajském městě. Pro samotné umělce se nabízí příležitost navázat nové kontakty s milovníky umění, seznámit veřejnost se svou tvorbou jinak, než na klasické výstavě. V minulém roce tuto příležitost využily například výtvarné dílny Divadla Continuo, dále typografické studio Františka Štorma, výtvarný ateliér Barbory Blahutové, ale i mnoho dalších ateliérů, dílen a galerií. Jaké osobnosti se účastní Dnů otevřených ateliérů tento rok? „Rozmanitý seznam přihlášených je k dispozici na webových stránkách http://dnyotevrenychatelieru.kulturni-most.cz/. Své tvůrčí prostory otevřou mnozí loňští účastníci: architekti 4ds, sochař Doubrava, grafik Palma a další. Ale máme desítky nových jmen a atraktivních míst k navštívení. Například se zúčastní malíř Štěpán Mikuláš Mareš, členové Volného sdružení výtvarníků KVOČ20, či kreativní taneční prostor Kredance. Zmiňovanou novinkou bude stan na Náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích, ve kterém budou probíhat výtvarné dílny a prezentace výtvarných oborů PF JČU ČB a SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově. Jako doprovodný program budou otevřeny galerie a muzea,“ seznamuje s přihlášenými Klára Muziková, terénní pracovnice projektu Kulturní most, který je pořadatelem akce.

Kulturní most je neinvestiční projekt, který byl vybrán v rámci programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“ a je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF). Jihočeský kraj je leaderem a hlavním koordinátorem projektu a současně zajišťuje předfinancování a spolufinancování. Hlavním partnerem na české straně je obecně prospěšná společnost Bazilika a na straně rakouské Kulturvernetzung NÖ. Paralelně se Dny otevřených ateliérů budou konat 16. a 17. října 2010 v Dolním Rakousku, kde již mají několikaletou tradici a staly se inspirací pro českou stranu.