TZ: Jak se žilo za socíku

Jak se žilo za socíku / Galerie Svazu českých fotografů / Praha / 6. 10. – 30. 10. 2010

Výstava nabízí nový výběr ze Sbírky Svazu českých fotografů. Spojovací nití vybraných snímků není žánr nebo technika, jak tomu bylo v předchozích průřezových výstavách, ale jejich obsah a doba, ve které vznikly. Pozornost se obrací k  60.,70., a 80. letům minulého století, době, z níž pochází velká většina sbírkových položek, k plodné době dokumentu v české fotografii. Je to období, kdy ve spolupráci se společenskými vědami vznikaly rozsáhlé projekty fotografování životního stylu obyvatel totalitního režimu. Štechovy chataři, Pokorného venkované, Sýkorové masopustní veselí i děti Dagmar Hochové, Diasovi koně a lidé okolo nich, Štreitův Sovinec či Kolářova Ostrava, to vše jsou projevy snahy fotografů zachytit lidské chování modifikované určitou sociální situací. Stejně jako další řada reportážních, sportovních i reklamních fotografů z té doby se i účastníci amatérských soutěží a přehlídek naučili pracovat s jinotaji a dvojím významovým plánem. A možná někdy ani nepozorovali svět svými objektivy se složitými konstrukcemi. Prostě nějak se jim podařilo dostat do snímků atmosféru doby, včetně svých pochybností  a nejistot. Někde se o celkové vyznění takových obrazů postaral časový odstup a další proměna fotografovaného. Velkým pomocníkem byl humor, někdy i bezděčný ironický přístup k jevům a dění před fotoaparátem. Z výběru není jasné jen, jak se žilo, ale i jak a co se fotografovalo. Jak a co se nosilo, doslovně i přeneseně. Komiku situací vytváří i prostředí a dobové převleky. Ne vše ale je třeba brát nevážně. Abychom si mohli uvědomit, jak žijeme, je třeba reflektovat prostředí i poetiku předešlé doby, její pitominy i přehmaty, její přehánění, zveličování i přetvářku a stylizaci. A konečně i tu ve fotografii obyčejnou hřejivou lidskost, již pro toto období předurčila Steichenova Lidská rodina. V nejrůznějších sbírkách a archivech lze najít stovky politicky angažovaných snímků manifestací, spartakiád a dalších triumfálních událostí předešlého režimu, existují špičková díla připomínající akce odporu proti němu.  Dá se z nich zajisté složit mnoho pohledů na situace, které část současníků zažila, ale ti mladší již znají jen z vyprávění, stejně jako životní styl generace svých rodičů a prarodičů. A protože nic není těžší než vyjádřit pocity a nic tomu nenapomáhá více než fotografické obrazy, pokusili jsme se divákovi zprostředkovat tímto výběrem z rozsáhlé fotografické sbírky atmosféru a kulisy jedné, nepříliš šťastné epochy našich dějin. Vynechali jsme politické mezníky, rok 1968,  1989, záběry protagonistů režimu i život disidentů, neboť tento materiál by ve sbírce vydal na samostatnou výstavu. O co šlo především, je ukázat odlišnost prostředí, jednání, každodenních prožitků a koneckonců i fotografického zobrazování reality vybrané doby. Výběr autorů odpovídá charakteru Sbírky Svazu českých fotografů, propojuje profesionální a amatérské fotografy, jména dnes věhlasná i méně známá – Jan  Anděl, Andrej Barla, Vojtěch Bartek,  Karel Cudlín, Světla Černíková,  Jovan Dezort,  Pavel Dias, František Dostál, Luboš Dvořák, Karel Hájek,  Jan Hajn,  Emil Háže,  Karel Hlaváč,  K.O.Hrubý,  Miroslav  Hucek, Josef Husák, Vlastimil Ipser, Pavel Jasanský, Ondřej Kocourek, Viktor Kolář, Vilém Kropp, Vladimír Kunc,  Dana Kyndrová, Vladimír Lammer,  Markéta Luskačová,  Leoš Nebor, Miloň Novotný, Antonín Říha, Daniela Sýkorová,  Lubomír Štěpán, Jindřich Štreit,  Jan Šváb, Stanislav Tereba, Jindřich Václavíček, Jaroslav Valenta, Jan Valo, Zdeněk Vonásek, Jiří Všetečka, Alena Vykulilová,  Robert Wittmann, Antonín Zvánovec.

Výstava je uspořádána v rámci projektu Minulost a současnost SČF podpořeného Ministerstvem kultury a Hlavním městem Prahou.

Reklamy