TZ: Friendly Fountain

Friendly Fountain / Kraví hora / Brno / 23. 10. 2010

Friendly Fountain – vítězný návrh studentské soutěže na realizaci uměleckého díla ve veřejném prostoru parku na Kraví hoře v Brně.

Soutěž byla vypsána v květnu 2010 brněnským občanským sdružením SPKH, které dlouhodobě podporuje výtvarné aktivity ve veřejném prostoru, jako součást prvního ročníku projektu. Vítězným návrhem se stala site-specific instalace Friendly Fountain studentek Ateliéru architektury I. VŠUP v Praze, Zuzany Hejtmánkové a Ivy Potůčkové.

Výzva k účasti v soutěži byla formulována dosti široce: hlavní podmínkou byla site-specifičnost předkládaného projektu, vytvoření reakce na kontext konkrétního místa – parku na Kraví hoře v Brně – ať už na jeho prostorové, kulturní, sociální nebo historické parametry. Výsledkem zveřejnění výzvy bylo navázání spolupráce se studenty českých vysokých uměleckých škol: Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, Katedry architektury VŠUP v Praze, Fakulty architektury TU v Liberci, Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně a Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Projekt Friendly Fountain byl – mezi desítkou autorek Zuzany Hejtmánkové a Ivy Potůčkové, který bude probíhat od soboty 23 10 2010 v areálu parku na Kraví hoře v Brně. Projekt se uskuteční u nevyužívaného jezírka ve spodní části parku přiléhající k náměstí Míru.