Karel Císař: MODERNOLOGIE

Karel Císař: MODERNOLOGIE /aula Akademie výtvarných umění v Praze / 27. 10. 2010 od 18:00

Byl-li pro umění 90. let 20. století charakteristický „archivní impuls“, v jehož rámci se umělci pokoušeli zpřítomnit a zpřístupnit zapadlé či potlačené oblasti kulturní minulosti, v současnosti můžeme mluvit přímo o „historiografickém obratu“. Zvláštní místo v této tendenci zastávají umělci, kteří se ve své práci věnují výzkumu modernity. Teoretické implikace „historiografickém obratu“ budeme sledovat od přehlídky documenta XII, přes 5. Berlínského bienále, až k vybraným pozicím současného českého umění.