TZ: Oldřich Straka

Oldřich Straka: vesnice / Galerie Josefa Sudka / Praha / 23. 10. 2010 – 23. 1. 2011

Česká a moravská vesnice byla už v 19. století vděčným námětem mnohých fotografů. Zvláštní postavení má ale v dějinách české fotografie 20. století dílo Oldřicha Straky (1906 Praha – 1983 Praha). Ve fotografii byl ryzí samouk, který obesílat svými pracemi časopisy Pestrý týden, Světozor, Ahoj, Pražský ilustrovaný zpravodaj, ale také levicový Svět práce a Haló noviny, v nichž se uplatňovaly i drsnější sociální snímky nebo reportáže ze sportu a trampských osad. Velkou změnu pro něj znamenalo angažmá ve zlínském koncernu Baťa, kde v letech 1938–1945 pracoval v reklamním oddělení. Zlín byl koncem 30. let vzkvétajícím průmyslovým centrem v blízkosti moderní dobou ještě nezasaženého kraje. Ve svém zlínském období vyjížděl do okolí, navštěvoval chudé kopanice jihovýchodní Moravy a slovenského pomezí, kde se dosud zachoval archaický životní styl, dřina a často i otřesná chudoba. To se však rozvojem průmyslu nezadržitelně měnilo.

Vedle samotných vesničanů Straka zaznamenal i řadu dalších bludných duší českého a moravského venkova: slepého muzikanta, tuláky, žebráky a potulné kejklíře, kteří k jeho koloritu neodmyslitelně patřili a vlastně i dodnes, v trochu odlišné podobě, patří. Knižním připomenutím autorova zájmu o venkovské téma byla publikace Horňácko ve zpěvu, hudbě a tanci (text Ladislav Rutte, vydal Tisk, Zlín 1942, reedice 1950), v níž mimo jiné zachytil i nejvýznamnější protagonisty lidové hudební kultury té doby včetně legendárního primáše Jožky Kubíka. Ve válečném roce 1943 mu Uměleckoprůmyslové museum v Praze připravilo výstavu Moravské Slovácko ve fotografii Oldřicha Straky.

Po válce Oldřich Straka ze Zlína odešel, aby v Praze uplatnil své nové zkušenosti. Nejdřív přispíval do časopisů Svět v obrazech a Kino, později založil fotografické oddělení v Textilních závodech, které se pak staly součástí podniku zahraničního obchodu Centrotex. Následně pracoval v Československé obchodní komoře. Od poloviny 50. let působil jako fotograf-výtvarník organizovaný ve Svazu československých výtvarných umělců a věnoval se zejména tematice české krajiny a experimentům s nově zaváděnou barevnou fotografií, za niž byl odměněn 2. cenou na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu. Velkou zásluhu o návrat Oldřicha Straky do kontextu české fotografie měla Anna Fárová, která roku 1974 zakoupila soubor jeho prací do Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Kateřina Klaricová jej později, roku 1980, zařadila do výstavy Chochola, Ludwig, Straka, Tmej. V posledních dvaceti letech bylo jeho dílo již připomínáno pravidelně jak na výstavách tak v různých publikacích.

Jan Mlčoch