TZ: Petr Malina

Petr Malina: City Walks / Galerie kritiků / Praha / 26.10. – 21.11.2010

Petr Malina, školený v ateliérech malby Jiřího Sopka a Jiřího Davida, dále na Státní akademii v Karlsruhe, je považován za „ortodoxního“ malíře.

To znamená, že se důsledně věnuje olejové malbě, ačkoli s koncepčními přesahy. Náměty jeho obrazů se zakládají na předloze fotografické momentky, kterou umělec pořizuje na svých toulkách městy i volnou krajinou, zahrnují portréty lidí, kteří s ním toulky sdílejí. Vesměs jsou tito lidé portrétováni jako figury, dokonce i zezadu, zvláště když se k scenérii staví jako pozorovatelé. Dotvářejí její atmosféru jako figuranti, kteří jsou součástí prostředí kolem, stejně jako umělec. Přestože se v krajině figury pohybují, procházejí nebo toulají, jejich pohyb je zastaven momentkou, v rámci zobrazení neopakovatelného okamžiku. Výsledkem je bez výjimky pohoda a klid obrazu, čistá kompozice jasných barev, naznačujících citové rozpoložení prožitku situace, jako třeba modré nebe, tmavnoucí před příchodem noci. Tvarově obraz akcentuje vždy určitý segment nebo výseč konkrétního tvaru, jako figurální dominantu ve skladbě barevných ploch.

Výstava „City Walks“ zahrnuje procházku mezi obrazy ve výstavním prostoru galerie. Některé z nich, ty nejnovější, jsou pro něj originálně koncipované. Zaujetím pro městskou krajinu přeměňuje umělec galerii

na prostředí, umocňující zážitky z reality prostřednictvím obrazů. Je to i virtuální procházka lidskou představivostí, obrazová tautologie – „růže je růže je růže“. Pro malíře je koncepčním východiskem především fenomén města, samotná jeho existence, jež ho fascinuje v proměnách času. Hybnou pákou této přeměny je umění a kultura. Proto také my sami, s víceméně aktivním zájmem o kulturu, se stáváme účastníky této přeměny, a dále ji ve vývoji zhodnocujeme. Výstava souboru maleb „City Walks“ vyjadřuje dlouhodobý záměr umělce, na cestě, jež je pokračováním předchozích výstavních prezentací Dark Show, Večer se blíží, Rovnostranný trojúhelník aj., a rozhodně jen tak hned neskončí.

Vlasta Čiháková Noshiro, Galerie kritiků