TZ: Přehlídka animovaného filmu vyzývá k přihlašování filmů do soutěže Jiné vize 2010

Soutěž Jiné vize, jejíž čtvrtý ročník se bude konat v prosinci v rámci Přehlídky animovaného filmu (PAF) v Olomouci, je kurátorským výběrem audiovizuálních děl. Soutěž si klade za cíl zpřístupnit a ocenit díla profesionálů i amatérů, která neotřelým způsobem prostupují výtvarnou i filmovou scénou. Dramaturgie Jiných Vizí vyhledává vizuálně i narativně originální projekty na pomezí výtvarného umění, videoartu a animace. Soutěž je sice realizována v rámci Přehlídky animovaného filmu, který však pracuje s kategorií animace v daleko širším interpretačním rámci, než je obvyklé. Akceptována je jakákoli klasická animace, práce s manipulovaným obrazem, textem, sekvence hraného filmu, nebo záznam performance apod. Očekávána je tedy práce s pohyblivým obrazem filmu a videa v nejširším možném uchopení. Svým pojetím se soutěž asi nejvíce blíží k výběru experimentálních filmů a videí.

Vybraných deset děl bude poté promítáno a instalováno během trvání festivalu v prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci. Všechna vybraná díla budou rovněž prezentována v doprovodném katalogu. Celek deseti soutěžních filmů a videí každoročně závisí na kurátorském výběru vyzvaných teoretiků či umělců českého výtvarného a filmového prostředí, přičemž kurátor se mění každým rokem, stejně jako tříčlenná mezinárodní porota.

Díla musí být vyústěním nezávislého, ve smyslu nekomerčního, přístupu k tvorbě (nejedná se o soutěž a výběr reklam, znělek a komerčních zakázek). Podmínkou je, že všechny filmy a videa musí vzniknout nebo být produkována v rámci České republiky, musí být vhodné k projekci v kinosále a v galerijním prostoru. Díla nesmí být starší více než 18 měsíců zpětně od data uzavření výběru, tj. od 10. listopadu 2010. Vyhlášena bude hlavní cena a cena diváků.

Kurátorkou letošního ročníku je Sylva Poláková, teoretička filmu a nových médií.

Díla na CD či DVD zasílejte do 10. listopadu 2010 na adresu

PAF Jiné vize 10

Pastiche filmz o.s.

Sokolská 25

779 00 Olomouc

Filmy je možné rovněž poslat v elektronické podobě na níže uvedený email či formou odkazu na jejich prvotní zhlédnutí přes internet.

S dalšími dotazy se obracejte emailem na iris@pifpaf.cz

PAF2010_1-tisk-zprava_program