TZ: DISCRIMINATION

DISCRIMINATION / Altán Klamovka / Praha / 2. 11. -21. 11. 2010

zastoupené vysoké umělecké školy / FUD UJEP, Ústí nad Labem, FaVU VUT a FSI VUT, Brno, UUD ZČU, Plzeň, Česká republika, ASP ,Varšava a Academy of fine Arts, Krakov, Polsko, HS, Wismar, Německo, Academy of fine Arts and Design, Lublaň, Slovinsko, BTK University of West Hungary, Sopron, Maďarsko, lslamic Azad University, Teherán, Írán, Design Nanjing Arts Institute Design College, Nanjing, Čín, zastoupeni studenti z výzkumného centra Fabrica – The Benetton communication research centre, Treviso, Itálie

organizační výbor/ Karel Míšek (CZ, chair of the commitee), Petr Kubín (CZ), Thierry Sarfis (FR), Karel Aubrecht (CZ), Gianfranco Torri (IT) and Jiří Toman (CZ).

mezinárodní porota / Zdzislaw Schubert (Poland, chair of the jury), Piotr Kunce (Poland), Laze Tripkov (Macedonia), Jan Hora (Czech Republic), Václav Houf (Czech Republic).

Jako každoročně pořádá i letos na podzim Asociace užité grafiky ve spolupráci s galerií Altánem Klamovka v Praze již čtvrtou mezinárodní přehlídku grafického designu ve dvou kategoriích profesionálů a studentů vysokých uměleckých škol. Propojení virtuálního prostředí internetu, digitálního zpracování daného tématu s reálnou prezentací v kamenné galerii umožňuje vytvořit mezinárodní výstavu s minimálními vstupními náklady s poměrně krátkou časovou investicí v rámci přípravy. Výsledek je každoročně až překvapující. Letošního virtuálního bienále s tématikou diskriminace se zúčastnilo kolem 130 umělců z celého světa. Je zastoupeno 18 zemí a do mezinárodní soutěže se zapojilo11 vysokých uměleckých škol. Nově na projektu participovalo Komunikační výzkumné centrum Fabrica – The Benetton communication research centre v Trevisu v Itálie, kde studují mladí umělci z celého světa.

Výtvarné vyjádření diskriminace formou autorského plakátu, kresby či znaku se ukázalo jako poměrně složité téma, které mohlo být zpracováno se zacílením na civilizační problémy s globalizací, nerovnoprávné postavení žen či menšin ve společnosti či vlastní reflexi daného tématu. Velká část autorů se ve svých příspěvcích soustředila na typografické zpracovaní slova DISCRIMINATION s jeho posuny obsahu. Druhá část příspěvků poukazuje na rovnost mezi lidmi a klade si základní filosofické otázky spojené s lidskou existencí. V rámci každoročních vstupních podmínek, že provedení musí být v černo-bílé variantě, jsou mnohdy příspěvky založeny na dynamice kontrastů černých a bílých ploch a tvarů. V letošní přehlídce však nově dominují kresebně někdy až malířsky pojaté práce, které expresivní formou dodávají na síle zpracování obsahu zadaného tématu, jež je v porovnání z předchozími ročníky hlubší, a možná i proto letošní kolekce v porovnání se staršími ročníky postrádá ironii a vtip. Letošní přehlídku máte možnost shlédnou na webové doméně: http://biennale.augdesign.cz/virtualni-biennale/ucastnici-bienale-participants-of-the-biennale.htm

Současně v listopadu 2010 v pražské galerii Altánu Klamovka.

Předchozí ročníky v rámci internetové galerie s tématy sexu na internetu, fast foodu či globální krize si můžete prohlédnou na webové doméně: http://www.augdesign.cz/aktual/projekty.php.

Lenka Sýkorová