TZ: Cena Jindřicha Chalupeckého 2010

Cena Jindřicha Chalupeckého 2010 / DOX / Praha / 4. 11. 2010 – 17. 1. 2011

Letošního laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého vybere odborná mezinárodní porota z těchto kandidátů: Vasil Artamonov a Alexey Klyuykov, David Böhm a Jiří Franta, Václav Magid, Jakub Matuška, Alice Nikitinová.

Vasil Artamonov a Alexey Klyuykov byli vybráni pro konsistentní kvalitu jejich díla, které zahrnuje širokou škálu médií od performancí, instalací, malířství, sochařství až k sociálním projektům. Tito umělci demonstrují hlubokou znalost historie umění a reagují na impulsy z minulosti, hlavně futurismu a suprematismu. Historii umění používají jako rámec svého průzkumu a svou prací reagují na politické otázky související s vývojem demokratických systémů a kapitalistických ekonomií v bývalém sovětském bloku.

Vasil Artamonov (1980)

2000-2007 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze

Alexey Klyuykov (1983)

2004-2010 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

_____________________________________

David Böhm a Jiří Franta jsou mezi finalisty již podruhé. Jejich společná práce opět zaujala porotu díky svému dokonalému formálnímu zpracování i pro zaujetí autorů pro sociální a kulturní otázky. Společné projekty jsou inspirovány street artem a graffiti, reagují na institucionální kontext umění. Komise přihlédla k jejich loňské „neviditelné“ prezentaci, kde bylo možné vidět dílo pouze za účasti diváka. Umělci používají kresbu a instalaci k akcentaci jevů, které zůstávají skryté našemu vnímání.

David Böhm (1982)

2003-2009 Akademie výtvarných umění v Praze

Jiří Franta (1978)

2000-2006 Akademie výtvarných umění v Praze

_____________________________________

V případě Václava Magida porota ocenila konceptuální kvality jeho práce, schopnost propojování souvislostí a referencí na vysoké intelektuální úrovni, kde s jemnou ironií podrobuje skutečnost racionální analýze a jeho soustředěný zájem o vybrané situace má i sociální přesahy. Porota také ocenila i jeho kurátorskou a teoretickou práci, která je – ať už v kontextu jeho vlastní tvorby, nebo i pro formování místní umělecké scény klíčová.

Václav Magid (1979)

2008–dosud – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

2001–2006 – Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

2003–2005 – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

2003–2004 – Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

1999–2001 – Akademie výtvarných umění v Praze

_____________________________________

Jakub Matuška uplatňuje ve své práci streetartový přístup v rámci monumentálního malířství. Jeho zajímavá estetika a malířské schopnosti jsou patrné v klasických obrazech na plátně, která přesně kompozičně i formálně buduje. Dosahuje jasného, silného a bohatého výrazu s popově surrealistickým vyzněním. Porotu jeho dílo zaujalo a přesvědčilo svou malířskou kvalitou a osobitou poetikou.

Jakub Matuška (1981)

1998-2004 Akademie výtvarných umění v Praze

_____________________________________

Alice Nikitinová transformuje ve svých obrazech, objektech a instalacích každodenní zkušenosti. Vstup do jedné z jejích instalací působí jako bychom se dívali přes zvětšovací sklo. Vytváří abstraktní svět, který je redukovaný až k základům existence. Humorným způsobem a s použitím piktogramů jej vytváří jako protiklad záplavy pohyblivých obrazů a nepotřebných impulsů. Její přístup k malbě zaujal komisi díky soustředěnému přístupu a eliminaci nepotřebných prvků. V mnohých ohledech odkazuje na dílo Kazimira Maleviče a tím ke svému zázemí.

Alice Nikitinová (1979)

1998-2004 Akademie výtvarných umění v Praze

_____________________________________

Složení odborné poroty

Susanne Altmann, nezávislá kurátorka, Německo, předsedkyně poroty

Ondřej Chrobák, kurátor, Galerie Středočeského kraje

Mira Keratová, kurátorka a teoretička umění, Slovenská republika

Pavel Liška, rektor VŠUP, Česká republika

Martin Mainer, umělec, Česká republika

Joanna Mytkowska, ředitelka Muzea moderního umění ve Varšavě, Polsko

_____________________________________

Laureáti

Výstava dvaceti laureátů CJCH představí práce všech vítězů od roku 1990 do roku 2009. Na jejich dílech je patrné, jak se česká umělecká scéna vyvíjí a proměňuje. Katalog výstavy zase dokumentuje názory jednotlivých oceněných autorů na odkaz Chalupeckého, význam ceny i jejich vzájemné vztahy. Konfrontační ráz odpovědí je zajímavý právě v kontextu konfrontace jejich prací v největším prostoru Centra současného umění Dox.

Vladimír Kokolia (1990), František Skála (1991), Michal Nesázal (1992), Martin Mainer (1993), Michal Gabriel (1994), Petr Nikl (1995), Kateřina Vincourová (1996), Jiří Příhoda (1997), Jiří Černický (1998), Lukáš Rittstein (1999), David Černý (2000), Tomáš Vaněk (2001), Markéta Othová (2002), Michal Pěchouček (2003), Ján Mančuška (2004), Kateřina Šedá (2005), Barbora Klímová (2006), Eva Koťátková (2007), Radim Labuda (2008), Jiří Skála (2009).

kurátorka výstavy: Lenka Lindaurová

_____________________________________

Archiv Jindřich Chalupecký

Co zbude po kritikovi umění? Knihy, katalogy, články, korespondence, fotografie, slovníková hesla, bibliografický soupis i vzpomínky současníků. Jak dát podobným materiálům smysl? Jak s jejich pomocí přiblížit komplikovanou osobnost a její význam? Výstava v prostorách Archivu výtvarného umění v DOX představí chronologicky seřazenou, avšak jinak neuspořádanou koláž fotografií a textů, jež přiblíží život a dílo Jindřicha Chalupeckého. Součástí výstavy bude i aktualizované heslo Chalupecký v informačním systému abART.

autoři výstavy: Tomáš Pospiszyl a Petr Babák

_____________________________________

ceremoniál – 23. 11. 2010 v 19 hodin

rozhlasový dokument o JCH – 10. 11. 2010, Český rozhlas Vltava ve 22:30 (autoři Michal Pěchouček a Roman Štětina)

dokument Cena Jindřicha Chalupeckého – premiéra 15. 12. 2010 kino Světozor ve 20 hodin (námět, scénář, režie Lenka Lindaurová, kamera Braňo Pažitka)