Přednáška Mileny Bartlové

Milena Bartlová: Historie queer reprezentace aneb Možnosti oteplení v dějinách umění / MG: Uměleckoprůmyslové muzeum / Brno / 5. 11. 2010 v 16:30

Přednáška se zabývá otázkami, které se výtvarnému umění minulosti kladou, na něž se ale odpovídá jen velmi obtížně. Má smysl rozlišovat umělecká díla podle orientace jejich tvůrců, nebo se tím zrazuje jediné smysluplné dělení na umění dobré a špatné? Existuje queer umění z dřívějších dob, než byla homosexualita zkonstruována jako sociální pozice? Projevuje se queer orientace umělců jen v dílech, jejichž ikonografie tematizuje erotiku, nebo v celku jejich tvorby? Jaký je rozdíl ve společenské pozici mužů a žen jako queer umělců?