Pokračování Marginálií v DU

Od 8. listopadu bude znovu zahájen cyklus přednášek studentů a absolventů dějin umění, architektury a sociologie MARGINÁLIE.
Každé pondělí v 18 h v malém přednáškovém sále Domu pánů z Kunštátu (Dominikánská 9, Brno).

Listopad 2010

8 11 2010 Jan Gerych
Vendula Kramářová :: folklore girl
Vendula Kramářová je absolventkou výtvarné výchovy na PedFMU a aktuálně pokračuje ve třetím ročníku studia malby na FaVU. Její loňská diplomová práce jí přinesla nominaci na Cenu kritiků. Je autorkou ilustrací dvou dětských knížek a její obrazy začínají být žádané natolik, že se (bohužel) už i kradou. Experimentuje s technikou, formou, materiálem i konceptem. Promyšlenost, přípravné kresby, příběh v pozadí a jasná vize se odráží ve výsledné integritě její práce.

15 11 2010 Barbora Vacková
Urbanismus v utopii, utopie v urbanismu
Přednáška o jednom ze zdrojů moderního urbánního plánování – utopických textech a utopických městech. Utopisté, stejně jako po nich někteří architekti a urbanisté, uplatňovali ve svých dílech představu, že ideální uspořádání materiálního prostoru podmiňuje ideální uspořádání sociálního prostoru. Utopie, stejně jako urbanismus, nejsou pouze plánováním krajiny, měst či celých aglomerací. Jsou zároveň plánováním společnosti. Předpokládají, že pro jistý typ obyvatel je vhodný právě a jedině specifický typ prostředí. Budeme se společně zabývat otázkou, co je to utopie, jak vypadá utopické město, zda je ideální a jaká je jeho společnost.

22 11 2010 Tomáš Vágner
Raná fáze počítačové grafiky (první výstavy a umělci)
Prezentace se bude věnovat pionýrům počítačové grafiky a prvním výstavám a instalacím, které byly v tomto rodícím se uměleckém směru pořádány. Významnými pojmy, které nastoluje tato tématika jsou systémová estetika a generované umění. Bude nastíněn také vývoj počítačové grafiky v rané fázi vývoje této umělecké disciplíny.

29 11 2010 Romana Dériková
Vendula Chalánková
Vendula Chalánková je všestranná umělkyně se snadno rozpoznatelným autorským rukopisem. Na FaVU absolvovala v roce 2006 a od té doby již dosáhla řady úspěchů. Je aktivní malířka, performerka, ilustrátorka, sběratelka, tvoří prostorové instalace a je autorkou unikátní komixové série.

Podrobné informace o konání přednášek najdete na http://www.dum-umeni.cz.
Cyklus přednášek probíhá ve spolupráci se Spolkem přátel Domu umění města Brna.