TZ: Spuštění stránky www.slovakphotography.com

Cieľom projektu slovakphotography.com je priblížiť slovenskú fotografickú scénu širokej verejnosti. Projekt prezentuje vybraných slovenských etablovaných, ale najmä mladých perspektívnych fotografov prostredníctvom jedného z najvyužívanejších informačných médií, internetu. Bez nutnosti zdĺhavého vyhľadávania sa na jednom mieste naskytá možnosť nájsť informácie o autoroch slovenskej fotografie s ukážkami ich tvorby. Preklad informatívnych textov do anglického jazyka robí projekt medzinárodne zrozumiteľným nielen vizuálne, ale aj lingvisticky.

Slovakphotography.com je vo svetovom meradle unikátny projekt, v ktorom každý z autorov dostáva rovnaký priestor samostatne sa zviditeľniť textom a obrazom. Tým vzniká prehľadný obraz o stave slovenskej fotografickej tvorby.

Súčasťou projektu webovej stránky je aj internetový časopis Port No. 21, ktorý umožní sprostredkovať informácie o aktuálnom umeleckom dianí nielen na Slovensku.

Autormi projektu sú Iva Sýkorová a PHOTOPORT, výber zostavy prezentovaných umelcov: PHOTOPORT a Michaela Pašteková.