Diskuze Dobytí veřejného prostoru

Diskuze Dobytí veřejného prostoru / DOX / Praha / 18. 11. 2010 od 18.00 hod

debatní podvečer na téma použití a zneužití veřejného prostoru (nejen ze strany umělců a kreativních agentur) z pohledu kunshistoriků, zástupců Magistrátu hl. m. Prahy, architektů a umělců s názvem

Diskutující:

Cryptic 257 – umělec, který se věnuje intervencím ve veřejném prostoru, na výstavě Metropolis se prezentuje originálním projektem Graffomatu

Adam Gebrian – architekt, kritik, teoretik a propagátor architektury, vedoucí architektonického ateliéru na Fakultě umění a architektury TU v Liberci, člen redakční rady časopisu Era21 a občanského sdružení Městské zásahy. Podílel se na přípravě kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015

Jan Kněžínek – ředitel odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hl. města Prahy

Pasta – jeden z průkopníků české streetartové scény, vydavatel a šéfredaktor streetart-graffiti magazínu Clique, na výstavě Metropolis se prezentuje instalací Candy Shop

Jan H. Vitvar – publicista, vedoucí kulturní rubriky časopisu Respekt

Moderuje:

Radek Wohlmuth – historik umění, publicista, kurátor výstav. Absolvent Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a Filozofické fakulty UK v Praze. Zabývá se současným uměním.