Ententýky Benátky

Milan Knížák vybral pro realizaci na Bienále výtvarného umění v Benátkách v roce 2011 jiný projekt, než ten od Dominika Langa, který chtěla do Benátek poslat výběrová komise. Informovaly o tom Hospodářské noviny (zde). Artalk přináší v celém znění nesouhlas k tomuto postoji sepsaný členy komise a vyjádření umělců, jejichž projekt byl vybrán generálním ředitelem NG Milanem Knížákem.

Nesouhlas členů výběrové komise s postupem Národní galerie ve věci výběrového řízení na expozici v národním pavilonu na 54. Bienále výtvarného umění v Benátkách v roce 2011

Jako členové výběrové komise pro 54. Bienále výtvarného umění v Benátkách v roce 2011 chceme tímto vyjádřit zásadní nesouhlas s postupem generálního ředitele Národní galerie v Praze Milana Knížáka při vyhlášení vítězného projektu. Generální ředitel bez udání důvodů vybral k realizaci jiný projekt, než který navrhla výběrová komise, a nerespektoval tak její jednoznačné doporučení. V oficiálním vyhlášení výsledků výběrového řízení je obsaženo tvrzení, že „Národní galerie v Praze, jako vyhlašovatel, vzala na vědomí doporučení výběrové komise“. Považujeme proto za nutné se od tohoto rozhodnutí distancovat. Postup generálního ředitele chápeme naopak jako výraz pohrdání naší dobrovolnou prací.

Naše oslovení k účasti ve výběrovém řízení na expozici v národním pavilonu Benátského bienále jsme chápali jako výraz snahy Národní galerie vyjít vstříc scéně současného umění a kritické obci, jež v minulosti mnohokrát upozorňovala na nestandardní praktiky vedení Národní galerie (nejen) v souvislosti s Benátským bienále. Doufali jsme tedy, že se na rozdíl od minulých ročníků už nebudou opakovat arogantní zásahy vedení NG do činnosti komise. Tato naděje se nyní ukázala jako marná.

Při prvním zasedání výběrové komise dne 22. září 2010 jsme posuzovali dvacet tři přihlášených projektů, z nichž nás žádný neoslovil natolik, abychom ho doporučili k realizaci. Nedostatek kvalitních projektů jsme považovali za důsledek nedostatečné informovanosti odborné veřejnosti ze strany Národní galerie. Proto byla na základě našeho doporučení zveřejněna nová výzva. Na jejím základě byly do výběrového řízení zahrnuty jak nové projekty, tak i ty, které jsme posuzovali v rámci první výzvy. Na druhém zasedání dne 5. listopadu z téměř padesáti projektů jich do užšího výběru postoupilo pět. V dalším kole hlasování byl výběr zredukován na dva projekty: Vasila Artamonova, Alexeye Klyuykova a Pavla Sterece (kurátor Martin Škabraha) a projekt Dominika Langa, „Spící město“ (kurátorka Yvona Ferencová). Při následném hlasování byl jednoznačným poměrem hlasů 6:3 vybrán a doporučen k realizaci projekt Dominika Langa, „Spící město“.

Dne 16. 11. 2010, tedy jedenáct dnů po zasedání komise, Národní galerie zveřejnila Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení, podepsané generálním ředitelem NG prof. Milanem Knížákem Dr. A. (http://www.ngprague.cz/cz/1010/3407/clanek/vyberove-rizeni/), v následujícím znění:

„Ve výběrovém řízení na expozici v národním pavilonu na 54. Bienále výtvarného umění v Benátkách v roce 2011, provedeném dne 5. listopadu 2010, byly výběrovou komisí Národní galerie v Praze, poradním orgánem generálního ředitele, ve 2. kole výběrového řízení vybrány dva projekty: projekt Dominika Langa a projekt Vasila Artamonova, Alexey Klyuykova a Pavla Sterce. Z těchto dvou projektů doporučila komise k realizaci projekt Dominika Langa „Spící město“. Národní galerie v Praze, jako vyhlašovatel, vzala na vědomí doporučení výběrové komise. Generální ředitel po důkladném posouzení obou projektů a zvážení všech skutečností s nimi souvisejících vybírá projekt Vasila Artamonova, Alexey Klyuykova, Pavla Sterce k realizaci v národním pavilonu na 54. Bienále výtvarného umění v Benátkách v roce 2011.“

Na první pohled je zřejmé, že tato zpráva si odporuje. Jasně se v ní píše, že komise „doporučila k realizaci projekt Dominika Langa „Spící město“, a zároveň že generální ředitel „vybírá projekt Vasila Artamonova, Alexey Klyuykova, Pavla Sterce“ (pozn. chybné skloňování jmen dvou z autorů je již v citovaném dokumentu). Tvrzení, že NG „vzala na vědomí doporučení výběrové komise“ je tedy nepravdivé. Zpráva rovněž neuvádí, na základě jakých „souvisejících skutečností“ generální ředitel vybral jiný projekt, než který doporučila výběrová komise. Máme důvody se domnívat, že tyto skutečnosti se netýkají umělecké kvality Langova projektu. Zároveň máme podezření, že pan generální ředitel počítá s tím, že autoři vítězného projektu, kteří jsou obeznámeni s průběhem výběrového řízení, odmítnou svou účast na Benátském bienále v solidaritě s autorem doporučeného projektu i s výběrovou komisí. Následně bude mít generální ředitel možnost dosadit do národní expozice na Benátském bienále „svého koně“. Opět se tak bude opakovat situace z 52. Benátského bienále, kdy byla realizací národní expozice pověřena Irena Jůzová. Navíc se tímto postupem vyvolává zbytečné negativní napětí uvnitř umělecké scény a situace vítěze řízení je spíše politováníhodná než motivující.

Vyjadřujeme tímto zásadní nesouhlas s rozhodnutím generálního ředitele Milana Knížáka a zároveň chceme upozornit na potřebu změny pravidel, která určují výběrové řízení české reprezentace na Bienále v Benátkách. Jsme přesvědčeni, že by konečné rozhodnutí nemělo být pravomocí jednoho člověka a jednoho hlasu.

V Praze dne 18. listopadu 2010

Mgr. Alexandra Kusá, PhD., generální ředitelka Slovenské národní galerie

Mgr. Marcel Fišer, ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu

Mgr. Edith Jeřábková, Vědecko výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze

doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., děkan Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Bc. Václav Magid, Vědecko výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze

PhDr. Marcela Stránská, samostatné oddělení umění MK

(Členové výběrové komise pro 54. Bienále výtvarného umění v Benátkách v roce 2011)

____________________________________

Vyjádření umělců, jejichž projekt byl vybrán generálním ředitelem NG Milanem Knížákem

Vzhledem k tomu, že nesouhlasíme se způsobem, jakým byl náš projekt vybrán, kdy pan generální ředitel NG Milán Knížák nerespektoval stanovisko komise, která jednoznačně doporučila k realizaci jiný projekt, nám nezbývá, než nepřijmout naši nominaci na řešení expozice v národním pavilonu na 54. Bienále výtvarného umění v Benátkách v roce 2011.

Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov, Pavel Sterec

V Praze dne 18. listopadu 2010

5 thoughts on “Ententýky Benátky

 1. Zase komedie. Nejvtipnější ale shledávám „Vyjádření umělců“, kteří si nevím, zda „diplomaticky“ nebo to nazvat ostřeji, nechávají otevřená vrátka směr obě strany. No, ostatně, komu by se nehodila podpora Knížáka a účast na bienále, že?

 2. Komentář od aanonyma považuji za urážlivý vzhledem k Vasilu Artamonovi, Alexey Klyuykovi a Pavlu Stercovi, z jejichž stanoviska vyplývá jasné odmítnutí. Tedy žádná otevřená vrátka ale gesto, které – předpokládám – vyžadovalo jisté úsilí. Za toto gesto před umělci klobouk dolů. Problém celé kauzy však spočívá někde jinde: je velmi pravděpodobné, že za současné situace se v umělecké obci nenajde žádný výtvarník ani kurátor, který by se chtěl Bienále zúčastnit.

  Silvie Šeborová

 3. Drahý „aanonyme“, v jaké části vyjádření Klyuykova, Artamonova a Sterce spatřujete, ať už explicitně či implicitně, vaše jimi pootevřená vrátka v obě strany? Předpokládám, že za nesrozumitelné považujete tu část „nepřijmout naši nominac“? Chci po vás argument, jinak článek raději vůbec nekomentujte a pokud, neurážejte tím nikoho. Děkuji,
  Kubart

 4. Vazeny pane „aanonyme“, obavam se, ze zadni vratka si nechavate otevrena spise Vy:] Mate nejake jmeno? Nebo se potrebujete radeji skryvat.

  Srdecne zdravi
  a vice odvahy preje
  Gabriela Kotikova

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s