Linie, které neexistují

V newyorském Drawing Center situovaném v proslulé módní čtvrti SoHo (South of Houston Street) probíhá od letošního září komorní přehlídka přibližně padesáti veřejnosti víceméně neznámých prací německého umělce Gerharda Richtera. Akvarely, kvaše a kresby převážně ze soukromých sbírek z rozmezí let 1966-2005 představují redukovanější verzi souboru, který se prezentoval v loňském roce v rámci ostrovní výstavy Gerhard Richter: Modern Times v Mimě (Middlesbrough Institute of Modern Art).

Kresba ztělesňuje pro umělce koketujícího s nejrůznějšími styly a technikami svébytný vyjadřovací prostředek, kterým se poprvé podrobně zabýval vykladač umění Dieter Schwarz v obsáhlém přehledu Richterových kreseb z roku 1999. Gerhardu Richterovi se v době jeho studijních let na drážďanské akademii dostalo „klasického“ vzdělání. Vedle základů malířských technik a znalostí kompozice kladli tamější profesoři důraz také na to, aby si studenti perfektně osvojili kreslířskou zručnost.

Pestrý výstavní ansámbl zahrnuje rané práce ze šedesátých let, ve kterých umělec stejně jako u fotorealistických kompozic pracoval s fotografickou předlohou, kterou za pomoci schematických tahů realisticky přenášel na papír (Hory, 1968), přes studie (Studie interiéru, 1970), akty (20.9.1985,1985) a abstrakce (23.2.91, 1991) k přípravným skicám tvořícím nezřídka autonomní díla, jak to dokládá čtveřice velkoformátových kreseb newyorských dvojčat (Kresba I-IV, 2005) k plátnu Září (2005). Newyorská přehlídka přibližuje polohu Richterovy tvorby, která je velmi specifická. „Obrazy, byť sebeabstraktnější, do jisté míry odrážejí to, co znázorňují. A to díky barvám, neboť vše je přesně provedeno, dokonce i v gestické malbě. Kresby se naopak velmi liší od toho, co představují. Tvoří je linie, které neexistují“, uvedl umělec v jednom rozhovoru z roku 1999. „Richterovy kresby jsou konzistentní v jejich objektivitě: nevyjadřují žádný názor, nereprezentují žádnou věc ani se nesnaží napodobovat přírodu“, napsal kurátor Gavin Delahunty ve výstavním katalogu.

Martina Machová

________________________________________________________________

Gerhard Richter: Lines which do not exist / Drawing Center / New York / 11. 9. – 18. 11. 2010