Od Moneta po Knížáka

Na aktuálně.cz je možné zhlédnout stručný sestřih z prohlídky výstavy Od Moneta k Warholovi vedené Milanem Knížákem (zde). Nejzajímavějším momentem videa je, když Knížák zády vrazí od Monetových Leknínů. Člověk hned chápe, proč nerad půjčuje díla ze sbírek NG zahraničním muzeím: Co kdyby se k nim chovali stejně jako on! Zábavnou polemiku o smyslu a významu celé výstavy před pár týdny přinesly Hospodářské noviny.

Milan Knížák opřený o Monetovy Lekníny / foto: aktuálně.cz

Vedoucí kultury České televize Petr Fischer reportážním stylem popsal své zážitky z návštěvy výstavy (zde): „Každý, kdo viděl zde vystavená díla či nějakou jinou výstavu v Albertině, Tate Modern nebo kdekoliv po světě, ví, že toto není ‚velkolepá výstava‘, ale odbytá příležitost uvádět v Praze neviděné do širších souvislostí.“. Knížak si to vzal osobně: „Nemyslel jsem si, že Hospodářské noviny jsou zvlášť kulturní, občas v nich lze nalézt pokleslé informace o světě kultury a umění, ale zlovolnost, lživost a neprofesionalita textu P. Fischera strhává tento deník na úroveň špinavého bulváru (zde).“ „Výstava Monet – Warhol je postavena výhradně na tom, že zde visí několik slavných jmen. Z toho si mají lidé, kteří dnes volně cestují a vidí stejně velká jména v mnohem zajímavějších souvislostech na výstavách v Evropě i v USA, sednout na zadek?“ doplnil ve své odpovědi Knížákovi Fischer (zde).