TZ: 02:15

02:15 / Topičův salon / Praha /7. 12. – 7. 1. 2011

Zweistundenfünfzehn – junge Kunst aus Dresden und Prag

Název výstavního projektu kopíruje vzdálenost mezi Prahou a Drážďany vyjádřenou v čase. Zweistundenfünfzehn je ověřitelný časový údaj (vlakový spoj) s dalšími skrytými obsahy a významy. Není to ale pouze geografická blízkost, co mají tato dvě města společné. V situaci dnešní sjednocené Evropy jsou si velmi blízká i z jiného hlediska. Obě se nacházejí ve stínu bývalého tzv. východního bloku a jsou historicky spojována s bývalými totalitními režimy sovětské sféry politického vlivu. Obě města se s tímto „dědictvím“ dodnes a po svém potýkají. Zároveň mohou navazovat na vlastní bohatou historii a svébytný kulturní vývoj.

Koncepce projektu sleduje v dílech studentů a čerstvých absolventů obou škol formy vztahování se k všednímu každodennímu rámci obou jazykově odlišných prostředí. Podstatná je transformace všednosti a banality v nové formy a současnou poetiku. Konkrétní fyzický prostor sídel, mediální realita stejně jako různé podoby subkulturních aktivit (hudební kluby, street art, street deco) vytvářejí pole pro různé způsoby uchopování zkušenosti výtvarnými prostředky. Cílem je alespoň na chvíli propojit obě umělecké scény důležitých kulturních center střední Evropy, které jsou od sebe vzdálené pouhé 2 hodiny 15 minut jízdou vlakem, prostřednictvím živého, nejmladšího, a proto velmi otevřeného a uměleckých provozem dosud nedotčeného a tedy autentického umění.

Petr Vaňous, kurátor projektu

Anne Boese (1982), Nicolás Dupont (1983), Tony Franz (1985), Nina Holzweg (1982), Matěj Lipavský (1985), Evgenia Mora (1983), David Pešat (1980), Petra Polifková (1985), Adam Štech (1980), Falk Toepfer (1983), Benedikt Tolar (1975)