TZ: Strašáci

Strašáci / The Chemistry Gallery / Praha /10. 12. – 25. 1. 2011

Na výstavě Strašáci se představují dva mladí výtvarníci – Aleš Brázdil a Jan Mráz. Oba umělci,

absoloventi Akademie výtvarných umění, jsou zaujati lidskou figurou a portrétem. Na svých

rozsáhlých obrazech pracují s lidskou figurou, jako s filtrem přes který projdou veškeré

vjemy ze současné kultury, ze světa, který se stává čím dál více vzdálený realitě, kde lidské

hodnoty pomalu mizí.

Každý k tomuto tématu přistupuje po svém. Pro Aleše Brázdila je jeho práce osobní

výpovedí, jeho prožitkem z okolního světa. Charaktery postav jsou ovlivněni umělcovými

pocity, charakterovými vlastnostmi, které jsou vyvolané mnoha podměty jako jsou média,

technologie nebo plastická chirurgie. Na plátnech rozehrává psychologickou hru – figury mají

až dětské zevření, jsou obklopeni tajemstvím, mystikou, na něco reagují, ale divák neví na co

nebo koho. Aleš Brázdil pracoval s manipulovanou fotografií, kterou následně přepracoval

do malovaného obrazu, např. portrét chlapce je složen z 10 fotografií přátel, a právě díky

upravě v počítači a následné dokonalé práci na plátně , dosáhl Brázdil děsivého účinku, který

v divákovi může vyvolat úzkost.

Klony Jana Mráze se ve své podstatě odkazují na popkulturu dneška, kde estetické hledisko

hraje významnou roli, na všudepřítomnost ideální krásy nebo umělost módní fotografie.

Stejně jako Aleš Brázdil, Jan Mráz chce ve svých obrazech poukázat na úpadek dnešní

společnosti. V sérii pěti obrazů vidíme zmutované svalovce, podivné ženo-muže, kteří hledí

z rozměrných plátem a pyšní se svou “dokonalostí”. Jan Mráz připravil své kresby nejprve

v 3D programu, kde je modelací upravil do nepřirozených zesměšňujících póz, zdeformoval

zde tělesné prorporce a posunul tím pohled na lidské tělo na hranici vkusu.