TZ: Tereza Hejnová

Tereza Hejnová / Vernon Projekt / Praha /10. 12. – 17. 1. 2011

Tereza Hejnová vystudovala Vysokou školu Uměleckoprůmyslovou v Praze, obor Sklo v architektuře, který byl následně přejmenován na ateliér Prostorové tvorby.

Práce s prostorem je také hlavní linií, kterou se Tereza Hejnová zabývá. Konkrétní prostor je pro ni základní inspirací, východiskem pro umělecký nápad.

Tereza Hejnová se nevěnuje příliš volné umělecké tvorbě. Umělecká práce je u ní většinou spojena s užitečností. Proto její díla často vznikají v propojení s architekturou, interiérovým či grafickým designem. Do jejích děl, jakkoli mají praktickou funkci, se však velmi silně promítá myšlení volného umělce (sochaře), kreativita a nový úhel pohledu.

Osobitá imaginace Terezy Hejnové se odráží i ve výstavě pro galerii Vernon Projekt, na jejíž počátku stojí opět prostor – prázdná, každodenní výloha.

INTERSPACE

V projektu INTERSPACE se Tereza Hejnová zabývá realitou určitého prostoru, jeho materiální ukotveností, jeho tvarem, strukturou a “prostorovostí”, která je, zdá se neměnná. Stěny, zem, strop, výklenky. To vše tvoří podobu prostoru, kterou v základu není možné změnit. Anebo snad ano?

Tereza Hejnová přichází zkoumavě do interiéru galerie Vernon Projekt. Zapisuje míry prostoru, kreslí jeho půdorys, aby ho posléze uvolnila, přetočila a nechala vzlétnout do výšky.

Vzniká instalace, atraktivní interiérový design, prostor uvnitř prostoru – INTERSPACE.

„ Instalace INTERSPACE vychází z jednoduchosti bílého, proskleného prostoru galerie Vernon Projekt. Půdorys místnosti jsem v geometrických tvarech přenesla do interiéru. Rozdělila jsem ho do třech tvarů – objektů vytvořených z plexiskla, které jsou zavěšeny ze stropu galerie a diagonálně tak dělí prostor interiéru. Hrany těchto tří částí jsou nasvícené, tak, aby objekt působil i jako designový čistý předmět. Materiál objektu, tedy průhledné plexisklo, dokresluje interiéru hloubku a otevírá prostupnost světlu. Nasvícené hrany této desky stimulují zájem diváka a za tmy vytváří neznámé nepopsatelné souhvězdí.”

Pohled Terezy Hejnové je pohledem architekta, interiérového designéra. Práce s hmotou a zároveň abstrakcí je pro ní více než typická. Porovnejte reálný originál půdorysu prostoru a jeho uměleckou mutaci, která inspirativně přináší nové možnosti tvaru a živě si hraje s naší imaginací.