TZ: Robert Šalanda a Q

Robert Šalanda a Q: Hírous / Galerie NoD / Praha ú 14. 12. 2010 -16. 1. 2011

Robert Šalanda si k projektu přizval Igora Korpaczewského /Q:/ a společně se rozhodli, že si vyberou styčné téma. Napadlo je, že by je mohlo spojovat téma hrdiny. Oba k němu přistupují s nadsázkou, ale přitom odlišným způsobem. Roberta Šalandu zaujala přirozená touha sportovců po vítězství, zaznamenával si výroky – komentáře provázející sportovní utkání, které převádí do vizuální podoby. Igor Korpaczewski se nezabývá tématem prostřednictvím konkrétní oblasti. Vychází z dlouhodobé zkušenosti, směřuje od složitosti ke krajní jednoduchosti a oproštěnosti. Oba zamýšlejí vytvořit a propojit různé rytmy, dosáhnout několika významových úrovní. Jde jim o souznění s prostorem, o jeho co nejpůsobivější a nejpřesnější ztvárnění. Ve společném projektu se snaží o postižení nulového bodu, chtějí dosáhnout rovnováhy nebo se jí přiblížit. Zároveň usilují o vytvoření napětí mezi odlišnými pojetími tématu. Robert Šalanda připravil až minimalistickou instalaci složenou z kreseb, která má svoji přesnou skladbu. Igor Korpaczewski vytvoří během několika dnů malbu na zdech galerie a celou koncepci završí společná instalace, v níž se propojí ironický přístup s interpretací zdánlivě všední reality.

Kurátor: Jiří Machalický