ART IN-BOX v DUMB

ART IN-BOX / DUMB: přednáškový sál Domu pánů z Kunštátu / Brno / 13. 12. – 30. 1. 2011