TZ: Opavská cena J. M. Olbricha za novostavbu 2010

O letošní Opavské ceně J.M. Olbricha rozhodl výbor občanského sdružení Za Opavu na základě návrhů odborné poroty ve které zasedají sochař Kurt Gebauer, šéfredaktor časopisu Era 21 architekt Osamu Okamura, architekti Radim Václavík z Centra nové architektury v Ostravě a Yvette Vašourková z Centra pro středoevropskou architekturu v Praze, Martin Klimeš za sdružení Bludný kámen a Dalibor Halátek a Tomáš Skalík za o.s. Za Opavu.

První cena byla udělena Ing. arch. Tomáši Bindrovi a Ing. arch. Janu Zelinkovi z Ateliéru 38 za projekt rodinného domu s lékařskou ordinací v Opavě – Kylešovicích /dům č. 3/.

Druhá cena byla udělena Ing. arch. Jiřímu Horákovi z ateliéru Arche´s za projekt rodinného domu v Opavě – Kylešovicích /dům č. 12/.

Ve středu 22.12.2010 ve 14 hodin, v den nedožitých 143. narozenin světového architekta a opavského rodáka J. M. Olbricha, budou ceny předány architektům Tomáši Bindrovi, Janu Zelinkovi a Jiřímu Horákovi. Cenu předají zástupci sdružení Za Opavu na místě bytového domu, který byl přestavěn podle Olbrichova návrhu a v 50.letech 20.století zbourán. Dům se nacházel poblíž mostu přes řeku Opavu na nynější Ratibořské ulici.

Na základě návrhů odborné poroty uděloval letos výbor sdružení Za Opavu cenu za novostavbu, která byla uskutečněna na území Opavska v posledních dvou letech. Do letošního kola byly také opětovně zařazeny nominace za rok 2008, kdy z důvodu malého počtu přihlášených staveb bylo udělení ceny odloženo.

Porota ocenila, že za uplynulé období v rámci Opavska vznikla řada realizací, které vysoce přesahují kvalitativní průměr novodobé opavské architektury a že některé obstojí a snesou srovnání i v širším nadregionálním měřítku, a to nejen v rodinné výstavbě, ale také u některých průmyslových objektů.

Porota naopak s podivem konstatovala, že v rámci regionu nevznikla prakticky žádná architektonicky kvalitní stavba financovaná z veřejných zdrojů. Pokud takové stavby vznikají, jsou zpravidla řešeny utilitárně bez větších reprezentačních a architektonických ambicí. Porota se shodla na výhradách, týkajících se především urbanismu a širších kontextuálních architektonických vztahů, do nichž jsou rodinné domy zasazovány.

Porota při hodnocení vzala v úvahu všechna kritéria, která se problematiky architektury přímo i nepřímo dotýkají. Posuzován byl nejen architektonický koncept, exteriér, interiér, umístění novostavby v terénu, hledisko prostorových a významových souvislostí, detaily a řemeslné provedení, ale také spolupráce investora s architektem, širší vztahy v kontextu udržitelného rozvoje a ekologie nebo i poměr ekonomických a ideových vstupů k výsledné podobě stavby.

Porota nehlasovala o rodinném domě Ing. arch. Radima Václavíka ve Velké Polomi, protože tato nominovaná stavba se již nenachází na sledovaném území Opavska.