TZ: Marie Krajplová, Martin Bražina

Marie Krajplová, Martin Bražina / Galerie AVU / Praha / 5. – 14. 1. 2011

Pro většinu lidí je vesmír neuchopitelnou abstraktní záležitostí, pro jiné přesně definovanými čísly založenými na letech zkoumání a pozorování. Jimi se nechali Marie Krajplová a Martin Bražina inspirovat pro název své výstavy. M 40 – dvojhvězda objevená Charlesem Messierem, která se nachází u kořene ocasu souhvězdí Velké Medvědice vznikla vlastně díky chybě při jejím pozorování. Tyto dvě samostatné hvězdy se při pohledu z povrchu Země pouze náhodou promítají na stejné místo na obloze, ale nejsou spolu gravitačně ani jinak vázány – tudíž nemohou být dvojhvězdou, jak jim přisoudil Charles Messier na základě svých pozorování. Jeho vnímání vesmíru umožněné, ale také zkreslené možnostmi 18. století vytvořilo na dobu více jak 200 let fiktivní útvar, který ve světě astronomie dodnes existuje – dnes již s označením optická dvojhvězda a výzvou, že další průzkumy, jenž by mohly tuto hypotézu potvrdit či vyvrátit jsou vítány.