TZ: František Kowolowski a Juraj Jakubčiak

František Kowolowski, Juraj Jakubčiak / Entrance gallery / Praha /20. 1. – 8. 2. 2011

Projekt Františka Kowolowského (1967) a Juraje Jakubčiaka (1985) „Area code“ pracuje ve vizuální ideové stránce s dočasnou formou (tzv. temporárním umíráním) nedokonalých věcí v již jednou navrženém prostorovém schématu. Jedná se o zdroje informací v socio-kritických, společenských, uměleckých a osobních či intimních vztazích odehrávajících se uvnitř prostorových systémů a jejich kódů. Kód je předpisem, podle něhož se informace převádějí do jiné reprezentace za účelem jejich přenosu či záznamu.

Informace – technologie – ideje – entropie velkého příběhu modernity, Tatlinova věž, zkoumání, analyzování, hromadění, přeskupování, dotýkání se nereálného, osciluje v iluzi hyperreality, zprostředkovaného modelu poznání bez reálného objektu zkoumání, bez ontologické nutnosti.

Za systém taktéž mohou být považovány i osobní příběhy. Je to určitá snaha kriticky zhodnotit informací „zevnitř“, jelikož poslání je již dnes nejasné. Intimita objektů v instalaci vytváří napětí. Může se jednat o „archeologii“ nalezených či ještě funkčních věcí. Shluk reálií v prostorovém uspořádání vypovídá o možné vzájemné výměně informací a jejich případných změn – entropických. Předmět je potencionálním zdrojem idejí – jde o nekonečnou hru jeho zániku a funkcí.

František Kowolowski

*1967, Třinec, ČR

Věnuje se malbě, performanci, instalaci, videu a kurátorské i kritické činnosti.

1986–1991 Akademie Výtvarných umění ve Varšavě, Ateliér malby Jana Tarasina a Ryszarda Winiarskiego

1994–1996 Moravská Galerie v Brně, lektor a kurátor současného umění

1996–2002 externí pedagog malby a kresby na Janáčkové Akademii muzických umění v Brně, Katedra scénografie

Od roku 1997 kurátor Galerie Mladých U dobrého pastýře, Dům umění města Brna

Od roku 2000 kurátor Galerie G99, Dům umění města Brna

Od roku 2004 externí pedagog na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně – ateliér videa prof. Rónaie

Od roku 2004 vedoucí ateliéru Malba II, Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě

 

Juraj Jakubčiak

*1985, Slovensko

2000–2004 Združená stredná umelecká škola Kežmarok, obor restaurování nábytku, Slovensko

2006 Fakulta umění VUT Brno, ateliér Video pod vedením Petra Rónaie

2004–2009 Fakulta umění Ostravské Univerzity, ateliér Malba II pod vedením Františka Kowolowského