TZ: Igor & Ivan Buharov

Igor & Ivan Buharov / SVIT / Praha /24. 1. – 29. 1. 2011

Kornél Szilágyi a Nándor Hevesi pracují společně pod pseudonymem Igor & Ivan Buharov už od roku 1995. Ve svých filmech, natočených obvykle kamerou super-8, kombinují experimentální vizuální formu se svéráznou narací. Protagonisté jejich filmů nejsou profesionálové, ale především přátelé a známí umělců, kteří svým autentickým jazykem a dialogy přispívají ke specifické atmosféře nadčasovosti a neurčitosti snímků.

“Bez kormidla” (Kormányeltörésben) je jejich poslední film, natočený v roce 2010 a promítaný mimo jiné na Manifestě 8 v Murcii nebo na mezinárodním filmovém festivalu v Soluni. Film byl inspirován stejnojmennou básní maďarského spisovatele Istvána Domonkose napsanou v roce 1971. Tento moderní epos je konkrétní sebe-analýzou básníka žijícího v maďarské menšině v bývalé Jugoslávií 70.let 20. století. V širším kontextu pojednává o určitých aspektech emigrantského života, o vykořenění, odcizení a proměnách identity způsobených ztrátou jazyka. Vizuální ztvárnění básně nás svižným tempem uvádí do světa odlišných politických a ekonomických situací, soukromých i kolektivních, důvěrně známých i zcela absurdních momentů a setkání.