TZ: Osobnost roku 2010

Laureátem Ceny Osobnost roku za rok 2010 se stal Josef Bolf. Zvítězil jak v hlasování odborné poroty, tak i v čtenářské anketě artalku. Všem, kdo zaslali své hlasy, děkujeme. A gratulujeme vítězi!

Laureátem Ceny Osobnost roku za rok 2010 se stal Josef Bolf. Cenu získal hned za několik loňských realizací: V galerii Na shledanou ve Volyni se prezentoval originálními nástěnnými malbami, v galerii Hunt Kastner Artworks představil na výstavě Osobní dispozice své nejnovější obrazy, byl jedním z mála českých autorů zastoupených na výstavě Decadence Now! v Galerii Rudolfinum a spolu s Ivanem Pinkavou měl reprezentativní výstavu Ještě místo – pustá zem v Západočeské galerii v Plzni. Na nově rekonstruované vile Dušana Jurkoviče v Brně byla loni podle jeho návrhu realizována nástěnná mozaika.

Cena je udělována již od roku 2002. Jejími laureáty v minulosti byli například Jan Merta, František Skála nebo Jiří Kovanda. Oproti předchozím ročníkům se letos změnil systém hlasování. Zatímco v minulosti byl laureát vybírán na základě ankety mezi odbornou veřejností, nyní o vítězi rozhodlo hlasování desetičlenné poroty složené z historiků umění, kurátorů a novinářů. „Oba způsoby hlasování mají něco do sebe. Výhodou modelu, který jsme použili letos, je, že porotci se mohli seznámit s dokumentací navrhovaných počinů a jednotlivé nominace jsme mohli podrobně prodiskutovat,“ vysvětluje zakladatel ceny, ředitel GAVU Cheb Marcel Fišer.

Internetový časopis artalk.cz současně uspořádal otevřenou anketou mezi svými čtenáři. Zúčastnila se jí necelá šedesátka hlasujících, což odpovídá předchozím ročníkům ceny. Z větší části šlo o etablované osobnosti z oboru, ať už to byli zaměstnanci galerií, kurátoři, umělci, historikové umění. I v této čtenářské ceně přesvědčivě zvítězil Josef Bolf. „Fakt, že se odborná porota i naši čtenáři shodli, je potvrzením kvalit Bolfova díla i jeho popularity mezi širší veřejností,“ komentuje konečné výsledky šéfredaktorka artalk.cz Silvie Šeborová.

Hlasování poroty

1.   Josef Bolf          67 b. 
2.   Tomáš Vaněk                   57 b.
3.   Viktor Pivovarov             54 b.
4.   Dominik Lang                  38 b.
5.   Zbyněk Baladarán             36 b.
6.   Jitka Válová                  35 b.
7.   Jiří Novák                    34 b.
8.   Jiří Kovanda                  31 b.
9.   Zdeněk Sýkora                 30 b.
10.  Krištof Kintera               24 b. 


Čtenářská anketa

1. Josef Bolf                    59 b.
2. Jitka Válová                    45 b.
3. Adriena Šimotová              44 b.
4. Zdeněk Sýkora                  43 b.
5. Zbyněk Baladrán                39 b.
6. Hugo Demartini                 37 b.
7. Josef Žáček                     34 b.
8. Ztohoven                        30 b.
9. Artamonov-Klyuykov          28 b.
10. Krištof Kintera                26 b.

Cena, která bude předána na slavnostním ceremoniálu v druhé půlce února, má nově podobu černého čtverce, jehož autorem bude vždy předchozí laureát. Cenu pro Josefa Bolfa tak letos vytvoří Jan Merta. „Černý čtverec může být parafrází slavného Malevičova čtverce i pouhým designovým objektem; svébytným uměleckým dílem, nebo jen kusem obyčejného, černě natřeného plátna. Záleží na úhlu pohledu. Se samotnou cenou je to podobné. Je výrazem úcty a uznání, ale současně jde tak trochu o hru, kterou netřeba brát příliš vážně,“ vysvětluje šéfredaktor Art+Antiques Jan Skřivánek. „Smyslem ceny není autoritativně určit, který z českých umělců je ten nejvýznamnější, ale připomenout, co zajímavého se na zdejší výtvarné scéně v minulém roce odehrálo.“

Cena Osobnost roku je určena pro žijící výtvarné umělce (nebo též dvojice či skupiny, pokud tvoří jeden tvůrčí subjekt; může být udělena také in memoriam v případě, že výtvarník zemřel v daném roce) všech oborů volného umění působící v České republice. Cena vznikla v roce 2002 a zprvu byla spojena s časopisem PARS vydávaným Galerií Klatovy/Klenová a Zámkem Týnec. Od letošního roku ji společně pořádají GAVU Cheb, měsíčník Art+Antiques a internetový časopis artalk.cz.

V porotě letošního ročníku zasedli Marcel Fišer, Radek Horáček, Magdaléna Juříková, Marie Klimešová, Lenka Lindaurová, Václav Mílek, Jan Skřivánek, Silvie Šeborová, Pavel Vančát a Jan H. Vitvar.

Předchozími držiteli ceny jsou Jiří Sopko (2002), skupina Kamera Skura (2003), František Skála (2004), Jan Merta (2005), Pavel Brázda (2006), Jiří Kovanda (2007), skupina Rafani (2008) a opětovně Jan Merta (2009).

_________________________________

Porotci mohli nominovat až tři kandidáty, výsledkem čehož je seznam 24 finalistů. Mezi ně pak každý z nich rozdělil od 10 do 1 bodu. Konečné pořadí je výsledkem prostého bodového součtu. Pořadí na dalších místech:  11. Vasil Artamonov – Alexey Klyuykov (21 b.); 12.-13. Adriena Šimotová a Hugo Demartini (20 b.); 14. Ztohoven (17 b.); 15. Jiří Georg Dokoupil (16 b.); 16. Pavel Sterec (10 b.); 17. Epos 257 (9 b.); 18. Tomáš Císařovský (7 b.); 19. Petr Nikl (6 b.); 20.-21. Karel Machálek- Zlín a Jiří Černický (5 b.); 22. Josef Žáček (4 b.); 23. Vladimír Houdek (3 b.);  24. Jaroslav Róna (1 b).

Účastníci ankety artalk.cz rozdělovali od 5 do 1 bodu. Krom finalistů navržených porotou, mohli hlasovat i pro další jména. Zde se objevili například Jiří Thýn, dvojice Jasanský-Polák, Monika Havlíčková, Milan Kunc, The Residents, Miroslav Tichý, Tereza Vlčková, Běla Kolářová, Ján Mančuška, Jan Pfeiffer a Jitka Svobodová; hned několik čtenářů pak nominovalo Jana Nálevku za výstavu „Ráda bych totiž i podotkla, že…“ v Moravské galerii v Brně.

Představení finalistů navržených porotou (zde)