Lidé revoltující v Galerii architektury

UMĚNÍ A OSVOBOZENÍ. EVROPA 1943-67. První část: Lidé revoltující / Galerie architektury / Starobrněnská 18 / Brno /  29. 1. – 27. 2. 2011

Výstava je startovním projektem 4AM Fóra pro architekturu a média v Galerii architektury v Brně a je připravována ve spolupráci s forem experimentální architektury ve Vídni. Pomocí diaprojektorů na ní budou představeny události, osobnosti, kultura a architektura druhé poloviny 20. století. Promítané snímky (celkem asi 1000 diapozitivů) odhalí kontrasty a souvislosti v osudech vybraných osobností a vizuální reality jednotlivých epoch a zemí. Vedle sebe se objeví například rakouská architektka, spolupracovnice Adolfa Loose a komunistka Margarete Schütte-Lihotzky a komunisty popravená Milada Horáková – obě ženy byly vězněny v stejném německém žaláři.

Nové souvislosti vyvstanou při srovnání japonské a italské společnosti, umění a architektury té doby nebo dobových „fetišů“ SPACE a BETON, které byly v různých podobách společné i zemím odděleným železnou oponou. Další sérii tvoří mimo jiné portréty osobností, které se během svého života projevily konkrétním odvážným činem či dlouhodobou snahou, uměleckou tvorbou nebo riskantním postojem. Výstava je koncipovaná jako putovní projekt, který se po několika reprízách v různých evropských městech (Vídeň, Sibiu, Istanbul) vrátí zpět obohacený o národní specifika a nové souvislosti.

Cílem výstavy je ukázat vývoj architektury v nových celoevropských a světových souvislostech bez stále ještě běžného a většinou zcela zkreslujícího rozdělování na západní a východní svět. Hledá se odpověď na otázku, jak prospěly a přispívají umění a architektura k osvobozeni člověka. I od umění a architektury.

Součástí bude doprovodná výstava v areálu brněnské Vlněny na Přízově ulici v blízkosti hlavního nádraží. Tento areál začal vznikat již v 19. století a mezi válkami se rozrostl ve velké textilní továrny Stiassni a Neumark. Po znárodnění vznikl n. p. Vlněna, který se proslavil v šedesátých letech zejména tvorbou tzv. Artprotisu. Netkané závěsné textilie navrhované soudobými umělci (Inez Tuschnerová, Antonín Kybal) se staly součástí interiérů významných budov té doby. Výstava v jedné z továrních hal bude svědectvím o době fungování závodu včetně politických souvislostí, které budou přiblíženy kurátorskou instalací z materiálů ve Vlněně nalezených.

Koncepce výstavy: Jan Tabor, forum experimentelle architektur wien + 4AM Fórum pro architekturu a média

4AM Fórum pro architekturu a média

Galerie architektury, Starobrněnská 18, Brno

http://www.forum4am.cz

forum4am@gmail.com

Otevřeno: Galerie architektury – út-ne 14-19 h, Vlněna – so 14-16 h

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Symposium  29 / 1 / 2011

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

11 – 13 h Vlněna (Přízova 1) – doprovodná výstava + projekce + občerstvení

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

14 – 22 h Galerie architektury (Starobrněnská 18)

– výstava :: UMĚNÍ A OSVOBOZENÍ. EVROPA 1943-67. Lidé revoltující (4AM Fórum pro architekturu a média + forum experimentelle architektur Wien)

– symposium :: Imro Vaško, Jan Tabor, Osamu Okamura, Filip Hodulík a další

– koncerty :: Vladimír Merta (CZ), Philipp Quehenberger (AT), You, Adam and Me (CZ)

—————————————————–

4AM Fórum pro architekturu a média je prostor pro setkávání nových přístupů a různorodých aktivit z oblasti současné architektury a nových médií.

Tým pracovníků je složený z teoretiků, architektů, umělců a specialistů na současné audiovizuální umění a architekturu.

Sdružení 4AM tvoří: Petra Hlaváčková, Šárka Svobodová, Barbora Šedivá, Evi Scheller, Zdeněk Severa, Jakub Kopec, Lucie Valdhansová, Tereza Rullerová, Tomáš Hlaváček, Martin Freund, Jaroslav Sedlák, Roman Čerbák, Vít Musil, Prokop Holoubek, Adam Kvasnička a další.

Činnost 4AM je zaměřena dvěma směry:

Cílem je vytvořit experimentální a vzdělávací platformu pro současnou architekturu, která v Brně (a v celé ČR) dosud chybí. Prostor, kde budou na jednom místě přístupné informace o současné i historické architektuře pro všechny zájemce z řad široké veřejnosti formou publikací, databáze, výstav a přednášek a zároveň zde vznikne prostor pro samotné architekty a studenty k tvorbě a experimentům na mezinárodních workshopech či formou happeningů a živé tvorby.

Dalším zaměřením 4AM jsou nová média a plánovaný Media-lab. Tím navazuje na aktivity související s festivalem síťové kultury Multiplace, který probíhá v Brně pravidelně od roku 2007. Jde o síť lidí a organizací, které spojuje zájem o interakci mezi uměním, technologiemi, kulturou a společností. Aktivity této sítě vyvrcholí každoročně mezinárodním festivalem, který se koná naráz na různých místech světa.

Cílem projektu je vybudovat v Brně dlouhodobě fungující platformu a zázemí pro aktivity na poli současného vizuálního a mediálního umění – prostor pro workshopy, diskuze, mediatéku. Prostor, který by virtuálně i fyzicky spojoval studenty relevantních oborů, profesionálních teoretiků i praktiků z této oblasti.

Od ledna 2011 je 4AM Fórum pro architekturu a média provozovatelem Galerie architektury v Brně (za podpory Nadace české architektury).

4AM Fórum pro architekturu a média

Galerie architektury, Starobrněnská 18, Brno

http://www.forum4am.cz

forum4am@gmail.com

Otevřeno: Galerie architektury – út-ne 14-19 h

Vlněna – so 14-16 h