In_margine (o pokladech z brněnské kanalizace)

Milena Bartlová: Co máme ze starého umění? Zároveň zpráva o utajeném mistrovském díle českého umění

Hlavní předností starého umění je jeho nezpochybnitelnost. Obrazy, sochy a drahocenné předměty přetrvaly staletí a v nové době naplnily muzea, čímž se staly vlastně samotnou definicí pravé umělecké kvality. Problémem nejsou sama stará díla, ale jen jejich prezentace. Při podrobnějším pohledu můžeme výstavní nadílku starého umění, kterou na přelom roku připravila pražské muzea, hodnotit různě.

Celý příspěvek

Galerie Stuckistů v Praze

V říjnu roku 2010 zahájila provoz nová výstavní síň zaměřená na současnou výtvarnou (úžeji malířskou) tvorbu. Milovník dnešního umění ji může jen těžko minout: galerie, která zvolila název Galerie 21. století, se nachází přímo naproti vstupu do sbírky současného umění Národní Galerie na ulici Dukelských hrdinů v Praze. Při svém vzniku se zaštítila i přísně vyhraněným programem – jejím zaměřením je prezentace tvorby Stuckistů, a to nejen české odnože tohoto hnutí (The Prague Stuckists), ale v budoucnu i jejích zahraničních členů v konfrontaci s těmi domácími. Hodlá tak veřejnosti představovat malbu, a to takovou, která stojí na základech figurace a také na kvalitně řemeslně odvedené práci, jíž se Stuckisté zaštiťují.

Celý příspěvek

Háblovy lehkosti v Ostravě

Ostrava. Dům kultury. Sloupy vstupního průčelí ukončené tyčícími se sochami jako prsty různotvarých ostravských komínů industriálních skrumáží, které nikde jinde nenajdete. V jiných městech už totiž dávno podlehly zdařilým rekonstrukcím a konverzím na kulturní parky, kavárny, obchodní centra nebo výstavní prostory. Při pohledu na ty ostravské však srdce taje nechápavým úžasem krásy zelení zarostlých zrezlých kompozic. S tímto uměním se snaží souznít výstava Patrika Hábla v místní nedávno otevřené pobočce Galerie Dolmen.

Celý příspěvek

Muzeum umění v dnešní Evropě

Přetiskujeme příspěvek Víta Vlnase, ředitele Sbírky starého umění NG, přednesený na konferenci Muzeum umění v dnešní Evropě (problémy – řízení – orientace), která se konala v pondělí 17. ledna 2011 ve Francouzském institutu v Praze. Vlnas mimo jiné navrhuje vytvořit Národní akviziční fond určený na rozšiřování uměleckých sbírek státu. Jako zdroj financování fondu navrhuje využít příjmy z reklamy vysílané na ČT.

Celý příspěvek