Marginálie :: únor 2011

Radim Labuda … Smyčka je smyčka je smyčka / Malý přednáškový sál, Dům pánů z Kunštátu, Dominikánskám 9, Brno / 7. 2. 2011 / 18 h

Cyklus přednášek studentů a absolventů dějin umění, architektury, sociologie a výtvarných umění.

Každé pondělí v 18 hodin v malém přednáškovém sále Domu pánů z Kunštátu (naproti kavárně Trojka).

 

7 2 2011 Radim Labuda … Smyčka je smyčka je smyčka

Repetice jako kulturní fenomén a jeho kontexty v médiu videa.

 

14 2 2011 Václav Peloušek … Comming out Multimedia

Comming out Multimedia je projektem studentů ateliéru Multimédia brněnské FaVU, kteří se rozhodli přijít na kloub tomu co to znamená nejen multimediální umění, ale i samotný pojem multimédia v kontextu Evropy, střední Evropy, ČR, Brna ale i samotné FaVU. Předmětem jejich zájmu jsou kvalitativní měřítka v těchto různých kontextech. V první fázi projektu se pokusili zmapovat situaci uvnitř ateliéru pomocí interaktivní myšlenkové mapy a v další fázi se (jako např. pomocí besedy na Margináliích) snaží získat co nejširší teoretické zázemí k fungování ateliéru a zmapování jejich prostoru v rámci nových médií.

 

21 2 2011 Marta Svobodová … Czechin‘ London

Sedm snů a skutečností – 30 minutový dokument Tomáše Doležala a Marty Svobodové sledující příběhy sedmi mladých Čechů, kteří budují svou novou identitu v Londýně. Hrdinům je ponechán volný prostor na vyjádření svého pohledu na věc a sdílení svých pocitů a očekávání, které otvírají existenciální témata. Dílo je vyvrcholením projektu česko-anglického sdružení DYNAMA (www.dynama.org).

28 2 2011 Martina Zuzaňáková … design [di’zain] design?

Jaroslav Juřica se pohybuje v různých rovinách disciplíny obecně zvané design. Zkoumá její hranice, hledá nové možnosti a relativizuje polaritu mezi funkčně pojímaným produktem a estetizujícím objektem. Jaroslav Juřica absolvoval v roce 2007 prestižní stipendium Ingvara Kamprada na univerzitě ve švédském Lundu, chvíli působil v holandském studiu Demakersvan a zúčastnil se programu STAR Design ve spolupráci s NASA Johnson Space Center v Houstonu. Minulý rok ukončil studium sochařství na Fakultě výtvarných umění v Brně.

www.dum-umeni.cz