Modelová umělecká instituce: Koncepty a vize

Barbara Steiner (DE), Pavel Liška – Modelová umělecká instituce: Koncepty a vize / Dům umění města Brna / Malinovského náměstí 2, Brno /  8. 2. 2011 / 18.00 h

Mnoho uměleckých a kulturních institucí v současnosti prochází proměnou. Role umění, provozu a publika jsou nově definovány, hranice mezi “uvnitř” a “vně” se posouvají. Jaké výzvy tyto změny představují pro institucionalizovaný kulturní a umělecký provoz? Jaké možnosti nabízí současné instituce? Které osobnosti a koncepty stojí v pozadí těchto procesů?

Přednáška Barbary Steiner se bude věnovat jejímu působení v Galerii současného umění v Lipsku, jednom z nejvýznamnějších výstavních institucí v současném Německu. Průvodcem následující diskuzí s publikem bude Pavel Liška.

Barbara Steiner

je ředitelkou Galerie současného umění v Lipsku. Pracuje jako kurátorka a autorka se zaměřením na politiku reprezentace (institucionální kritika, architektura a display) ekonomiku muzejí a výstavnictví a publikuje knihy o současných uměleckých postojích.

Pavel Liška

je bývalým rektorem na VŠUP v Praze. V letech 1997 až 2001 působil jako ředitel Domu umění v Brně, kde spoluvytvářel jeho organizační a obsahovou orientaci.

 

/přednáška  německy se simultánním překladem do češtiny/ vstup volný/

 

http://www.dum-umeni.cz