Třeštík a nelegální vývoz Picassa

Podle článku uveřejněného na Novinkách.cz (zde) podepsal ředitel Galerie Středočeského kraje Jan Třeštík dokument určený pro celní orgány obsahující souhlas s vývozem Picassova obrazu Sedící žena do zahraničí. K podpisu takovéhoto dokumentu však Třeštík neměl oprávnění, s vývozem národní kulturní památky musí souhlasit Ministerstvo kultury, dokumentaci týkající se krásného umění by měl podepisovat zástupce NG či MG. Článek rozebírá Třeštíkovu roli v celé kauze a zmiňuje i jeho působení v čele GASK včetně možnosti, že by po dlouhodobě plánovaném odchodu z postu ředitele galerie vedl informační centrum Středočeského kraje v Husově ulici.