TZ: Absurdita? Groteska? Ironie? 2. díl

Absurdita? Groteska? Ironie? 2. díl / Galerie NoD / Praha /3. 2. – 2. 3. 2011

Také druhý díl projektu navazuje na výstavu Česká groteska, uskutečněnou před víc než před dvaceti lety v Galerii hlavního města Prahy. Snaží se postihnout, že groteskní linie v českém umění stále pokračuje, že se s ní ztotožňuje nebo se jí dotýká řada výrazných osobností od nejstarší až po nastupující generaci. Výstava se zaměřuje na další okruh umělců, kteří různými způsoby s nadsázkou, ironií a humorem reagují na to, co se děje v dnešní společnosti. Představí vedle sebe díla, jejichž autoři využívají rozmanité výrazové prostředky od obrazů, soch a objektů k videím a instalacím. Projekt má přinést určitá srovnání, jakým způsobem zacházejí s absurditou umělci v různých obdobích, jak se vlastně kdykoliv nabízí řada příležitostí k jejímu uplatnění a jak v tomto směru každá doba a každá situace přináší odlišnou inspiraci.

Vystavující umělci :
Věra Janoušková, Marek Meduna, David Černý, Filip Černý, Jakub Nepraš, Vladimír Skrepl, Ondřej Brody, Matěj Smetana, Jana Kochánková, Petr Krátký, Radim Langer

Kurátor :
Jiří Machalický