TZ: Ars longa…

Ars longa… / KGVU / Zlín /9. 2. – 10. 4. 2011

Výstava Ars longa… s dlouhým podtitulem Jiří Anderle, malíř, grafik a jeho sbírky – africké kmenové umění, Dubuffet, Miró, Tàpies…představuje část rozsáhlých sbírek významného českého malíře a grafika Jiřího Anderleho. Nabízí se tak jedinečnou možnost shlédnout čtyřicet litografií slavných světových umělců Joana Miróa, Antoniho Tàpiese, Jeana Dubuffeta a Marca Chagalla a nejnovější kresby Jiřího Anderleho, doplněné plastikami z Afriky.

Jiří Anderle se vždy vedle vlastní tvorby velmi živě zajímal i o dění ve výtvarném umění. Není ale sběratelem naplněným touhou vytvářet systemizované kolekce umění. Obklopuje se díly, která jej osloví a zaujmou. O získání souboru prezentovaných litografií autorů klasické evropské moderny Jiří Anderle uvádí: „Když se dvacáté století v plné síle dožilo šedesátky, klasická moderna vrcholila, ocitl jsem se v Černém divadle. Hráli jsme v Evropě, v Austrálii i v Americe. Ale nezapomenutelné bylo měsíční hraní v Paříži na podzim v letech 1964 a 1967. Na obou březích Seiny galerie vystavovaly vrcholy moderny dráždící naše smysly velkou krásou. A navíc tenkrát nebyly moc drahé! Stačilo se jen uskrovnit a z ušetřených diet si tyto skvosty koupit. V galeriích MAEGHT, Le Point Cardinal, André Francois Petit nás už znali a slíbili, že nám grafiky měsíc rezervují.“

Zcela zásadní roli ve sběratelství Jiřího Anderle hraje africké kmenové umění. Při jeho shromažďování od roku 1964 nešlo jen o pouhé okouzlení nepřeberným bohatstvím jeho forem, zcela přirozeně tryskajících ze života přírodních národů, a jejich vnímáním světa, ale také o poodkrytí povahy vztahu tohoto výtvarného projevu k modernímu evropskému umění. Malá kolekce afrického kmenového umění vystavená ve Zlíně je pouhým zlomkem rozsáhlé sbírky, jejíž podstatná část tvoří stálou expozici v prostorách Galerie Anderle v Pelléově vile v Praze-Bubenči.

Nejen česká veřejnost nepochybně zná jméno a tvorbu Jiřího Anderleho (1936), který již od 60. let patří k nejvýraznějším osobnostem českého výtvarného umění. Jeho nejnovější kresby grafitem a barevnými křídami s cyklů Hořící čas a Vibrace, plné vzrušené dramatické expresivity, doplňují ve zlínské expozici africké plastiky.

Výstavu pořádá Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ve spolupráci s o.p.s. Pelleova vila / Galerie Anderle/.

Reklamy