Hledá se muž či žena do čela NG

Ministerstvo kultury v pátek 11. února vyhlásilo konkurz na nového ředitel Národní galerie. Termín odevzdání přihlášek je do 11. března. Zatímco příprava konkurzu ministerstvu a speciálně vytvořené komisi zabrala 5 měsíců, na přípravu projektů mají kandidátům stačit 4 týdny. Jména členů výběrové komise zatím nejsou známa a ministerstvo je hodlá až do vyhlášení vítěze držet v tajnosti. Leda by si všichni členové komise sami přáli vystupovat veřejně. „Uvedený postup má sloužit výhradně k ochraně jednotlivých členů výběrové komise před možným tlakem zainteresované veřejnosti a neúměrným mediálním zájmem, který se v případě Národní galerie dá očekávat,“ praví se v tiskové zprávě (plné znění zde). Ministerstvo zjevně soudí, že důvodem krachu minulého konkurzu byl přílišný mediální zájem, nebo je „zainteresovaná veřejnost“ eufemismus pro prezidentskou kancelář. V tom případě přejeme ministrovi v jeho utajovacích snahách mnoho úspěchů.