RE: Public art

Po roční pauze chystá Dům umění města Brna opět přehlídku Sochy v ulicích. Letošní ročník naznal od dvou předchozích několika změn. Sochy v ulicích získaly nového kurátora, kterým bude Karel Císař. Kromě toho akci doprovází půlroční cyklus přednášek, besed a projekcí věnovaný umění ve veřejném prostoru s názvem RE: Public art. První blok Funkce a podoby veřejného umění se uskuteční od 22. 2. do 24. 2. v prostorách Domu umění města Brna. Zaměřen je především na umění ve veřejném prostoru v socialistické éře a v jeho rámci vystoupí mimo jiné Vladimír Kokolia či Daniela Kramerová s přednáškou o Jiřím Novákovi.

RE: Public art je půlroční přednáškový projekt o šesti blocích zaměřených na fenomén umění ve veřejném prostoru nahlížený z pozice teoretiků a historiků umění a architektury, kurátorů, praktikujících umělců a výtvarných aktivistů. Jednotlivé přednáškové bloky nabídnou různé interpretační rámce pro chápání a pojetí veřejného prostoru a umění v něm, ať už se jedná o rozkrývání různorodosti této problematiky napříč časem, uvádění příkladů současných domácích i zahraničních výtvarných aktivit, prezentaci jednotlivých představitelů konkrétních realizací do veřejného prostoru a besedy s nimi, nebo o interpretace tohoto jevu v podání kritiků a teoretiků. Množství činností spojených s tímto typem uměleckých aktivit, jejich různorodost a také neustálý vývoj tohoto tématu si podrobné zpracování naléhavě žádá.

Přednáškový blok I.

FUNKCE A PODOBY VEŘEJNÉHO UMĚNÍ

____________________________________

Úterý 22. 2. 2011

Přednáškový sál Domu umění města Brna, Malinovského nám. 2, Brno

16.00–16.45 Radek Horáček / UNIVERZITA JAKO SOCHAŘSKÁ ZÓNA?

Co reprezentuje socha ve veřejném prostoru a v univerzitním prostředí? Vytváří Masarykova univerzita sochařskou sbírku, aktivizuje uměleckou komunikaci nebo jen estetizuje akademické prostředí? Jaká kvalitativní kriteria jsou základem pro osazování soch do veřejného či univerzitního prostoru?

prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. – vedoucí Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a přednášející na Katedře teorií a dějin umění Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně

16.45–17.00 diskuse

17.00–17.45 Marcel Fišer / HODNOTA DÍLA

Umělecká díla ve veřejném prostoru jsou ohrožena více než jiná, a to nejen obyčejným stárnutím, povětrností či vandaly, ale často – a mnohem více – i samotnými vlastníky, kteří v nich mnohdy nevidí žádnou hodnotu. Ale v čem vlastně spočívá hodnota díla? Obecně vzato se odvíjí od dvou navzájem souvisejících věcí: jeho významu, konstruovanému umělecko-historickou reflexí, a jeho peněžní hodnoty, kterou vytváří umělecký trh. Obě věci jsou zároveň velmi relativní a mění se v čase. Lze vůbec na dílo ve veřejném prostoru, které z podstaty nelze prodat, pohlížet z tohoto úhlu? A jaké jiné kvality může dílo – často vyjadřující ideologii určité doby – veřejnosti a veřejnému prostoru skýtat? Tato akademická otázka má zároveň velmi důležité konsekvence – například při odstraňování „přežité“ normalizační plastiky, nebo ve způsobu, jak zacházet s pomníky minulých režimů.

Mgr. Marcel Fišer – ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu

17.45–18.00 diskuse

18.00–18.30 přestávka

18.30–19.15 Daniela Kramerová / MOBILY A STABILY JIŘÍHO NOVÁKA VE VEŘEJNÉM PROSTORU

Abstraktní symbolické plastiky sochaře Jiřího Nováka (1922–2010) vznikající od konce 50. let do počátku nového tisíciletí patří u nás k nejzajímavějším dílům na poli veřejného umění. Hlavním tématem prostupujícím celek díla je pohyb vycházející z přírodních dějů. Svými kinetickými díly

z 60. let Novák významně obohatil progresivní proud konstruktivismu a konkretismu či Nové citlivosti. Přednáška poskytne přehled Novákových zachovaných i odstraněných exteriérových realizací.

Mgr. Daniela Kramerová – kurátorka první retrospektivní výstavy Jiřího Nováka s názvem V pohybu a autorka stejnojmenné publikace věnované umělcově tvorbě

19.15–19.30 diskuse a závěr prvního dne přednáškového bloku I.

____________________________________

Středa 23. 2. 2011

Přednáškový sál Domu umění města Brna, Malinovského nám. 2, Brno

16.00–16.45 Tomáš Hladík – Jana Kořínková / KOMOBRNO: mapování stavu

socialistického sochařství ve veřejném prostoru města Brna

Dvojice amatérských badatelů a nadšenců předvede výsledky výzkumu brněnské socialistické

(tzv. komo – pracovní název) plastiky probíhajícího od roku 2007. Prezentace je zaměřena především vizuálně, tj. na představení rozsáhlé fotodokumentace pořízené během let 2007–2010. Důležitost tohoto dokumentačního projektu potvrzuje i přibývající počet nenávratně ztracených děl.

Mgr. Tomáš Hladík – absolvent oboru Geologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, profesí geotechnik; amatérský dokumentátor uměleckých děl komunistické éry ve veřejném prostoru, externí spolupracovník občanského sdružení SPKH

Mgr. Jana Kořínková – absolventka Katedry anglistiky a amerikanistiky a Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; členka občanského sdružení SPKH

16.45–17.00 diskuse

17.00–17.45 Fedor Blaščák / VEREJNY PRIESTOR-POLITIKA-UMENIE

Otázka znie, či existencia umelcovej agendy robí z jeho snaženia automaticky politický podnik? „Všetci umelci reprezentujú určité politické postoje, aj keď ich nechcú otvorene priznať“, myslí si v tejto súvislosti Artur Žmijewski, kurátor 7. berlínskeho bienále (2012), ktorý vo svojej výzve adresovanej umelcom celého sveta ďalej tvrdí, že „realita je štruktúrovaná politikami“, pričom pod „politikou“ rozumie „jazyk spoločných túžob zdieľaných ľuďmi“. To znie zaujímavo, no zároveň nezrozumiteľne. V preklade do jasnejšej a tým pádom tiež oveľa menej uhrančivej podoby dostaneme inými slovami zhruba toto: politika je všetko. Taká téza odrazu vyzerá dosť podozrivo.

Mgr. Fedor Blaščák, Ph.D. – nezávislý filozof a teoretik

17.45–18.00 diskuse

18.00–18.30 přestávka

18.30–19.15 Pavel Karous / VETŘELCI A VOLAVKY: sochy a plastiky

ve veřejném prostoru z období normalizace

„Monumentální sochařství“ procházelo v 70. a 80. letech po velkém experimentálním kvasu 60. let tvůrčí stagnací. Na druhou stranu snad nikdy v dějinách našeho státu nebylo pořádáno tolik sochařských soutěží a nevzniklo tolik objednávek společenského charakteru. Obrovské množství zakázek zajišťoval zákon, který ukládal, aby z celkového rozpočtu na realizaci každé státní stavby (drtivá většina všech stavebních projektů) bylo

1 až 4 % poskytnuta „na výzdobu“. Toto „čtyřprocentní umění“ pak tvořilo estetické dominanty ve veřejném prostoru kolem vznikajících sídlišť, poliklinik, obchodních domů, výrobních podniků a administrativních a správních budov. Současné brutální zacházení i nevšímavost k těmto plastikám přimělo kolektiv V a v k jejich systematické dokumentaci a popularizaci.

MgA. Pavel Karous – asistent Ateliéru skla Katedry užitého umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

19.15–19.30 diskuse a závěr druhého dne přednáškového bloku I.

____________________________________

Čtvrtek 24. 2. 2011

16.00−17:30 projekce dokumentů

Aleš Záboj / GALERIE DROGERIE ZLEVNĚNÉ ZBOŽÍ / 1988

AUTODAFÉ NA ZEBÍNĚ / 1989

18.00–18.45 Vladimír Kokolia / VEŘEJNÁ BEZPEČNOST, SOUKROMÁ NEBEZPEČNOST

Prostor není, co býval. A nebude, co je. Věci možná zůstávají; co se mění, je prostor. U veřejného prostoru je metrika, vztahová síť, našponovaná mezi agorafobií a klaustrofobií. Dnešní úzkost je úplně jinou úzkostí než před třiceti lety.

18.45–19.00 diskuse a závěr přednáškového bloku I.